Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 października 2018

08 października 2018 r. zakończył się kolejny trening mieszkaniowy skierowany do Uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treningi mieszkaniowe mają na celu usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 3 września 2018

27 sierpnia 2018 r. zakończył się kolejny trening mieszkaniowy skierowany do Uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”, realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treningi mieszkaniowe mają na celu usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 czerwca 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na: kontakt@psonibiskupiec.pl lub składać bezpośrednio u koordynatora projektu. Biuro projektu: Aleja Róż 3, Biskupiec, tel 667-180-600   Formularz rekrutacji Deklaracja uczestnictwa osoba pelnoletnia Deklaracja uczestnictwa osoba niepelnoletnia Oświadczenie uczestnika projektu Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam