Dodano: 17 sierpnia 2018

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko: 1.    Logopedy; 2.    Psychologa  – wskazane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi; 3.    Nauczyciela – wymagane wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; 4.    Opiekuna osoby niepełnosprawnej – nie jest konieczne kierunkowe wykształcenie. Więcej informacji tel. 603755506. Oferty można przesyłać na j.marzjan@psonibiskupiec.pl

Czytaj więcej...
Dodano: 8 sierpnia 2018

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI Koło w Biskupcu poszukuje osób na stanowisko logopedy (1 etat) i psychologa (1/2 etatu – wskazane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi). Więcej informacji tel. 603755506. Oferty można przesyłać na j.marzjan@psonibiskupiec.pl

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 5 lipca 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 6/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 04.07.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 11 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 2/9.2/PSONI/2018:  zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 23 maja 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 4/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 22.05.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 8 maja 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 2/9.2/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 08.05.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec; nie później niż do dnia 23 maja 2018r.  do godziny 15.00 Zapytanie ofertowe 2-9.2-PSONI-2018 Załącznik_1_formularz_ofertowy Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 8 maja 2018

Informujemy, że zapytanie opublikowane w Bazie Konkurencyjności o numerze 1103035 zostało unieważnione. W ramach ogłoszenia "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’ finansowanych ze środków […]

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam