Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 29 stycznia 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 28.01.2019 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1163301 Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 30 listopada 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania nr: 1/B/PSONI/2018 Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, ul. Żółkiewskiego 17, 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 7 grudnia 2018r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (dotyczy […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 października 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 7/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 03.10.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Dodano: 17 sierpnia 2018

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko: 1.    Logopedy; 2.    Psychologa  – wskazane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi; 3.    Nauczyciela – wymagane wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; 4.    Opiekuna osoby niepełnosprawnej – nie jest konieczne kierunkowe wykształcenie. Więcej informacji tel. 603755506. Oferty można przesyłać na j.marzjan@psonibiskupiec.pl

Czytaj więcej...
Dodano: 8 sierpnia 2018

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI Koło w Biskupcu poszukuje osób na stanowisko logopedy (1 etat) i psychologa (1/2 etatu – wskazane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi). Więcej informacji tel. 603755506. Oferty można przesyłać na j.marzjan@psonibiskupiec.pl

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 5 lipca 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 6/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 04.07.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 11 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 2/9.2/PSONI/2018:  zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam