Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 października 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 7/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 03.10.2018 roku na stronie internetowej: http://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 28 listopada 2017

Zapytanie o cenę –zakup nowego samochodu dostawczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu   Zal nr 1 – specfikaja zamówienia bus typu furgon Zapytanie o cenę bus typu furgon Zal nr 5 – formularz szczegóły techniczne bus typu furgon Zal nr 4 – projekt umowy bus typu furgon Zal nr 3 – oświadczenie wykonawcy Zal […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 21 listopada 2017

Zapraszamy do składania ofert w ramach zadania „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ Koło w Biskupcu"   Zapytanie o cenę autobus Pytania oferentów i odpowiedzi Zal nr 1 – specfikaja zamowienia autobus WTZ Zal nr 2 – formularz ofertowy autobus Zal nr 3 – oświadczenie wykonawcy zal nr […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 27 marca 2015

Ogloszenie o zamowieniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dokumentacja projektowa – Dzial Rehabilitacji wyjaśnienia nr 1 z dnia 2015.04.16 wyjaśnienia nr 2 z dnia 2015.04.24 wyjaśnienia nr 3 z dnia 2015 04 29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2015 r.

Czytaj więcej...
Dodano: 6 lutego 2015

Zapytanie o cenę. Zal nr 1 – specfikaja zamowienia bus 9 osobowy Zal nr 2 – formularz ofertowy Zal nr 3 – oswiadczenie wykonawcy zal nr 4 – oswiadczenie dot serwisu Zal nr 5 – projekt umowy Zal nr 6 – formularz szczegoly techniczne Zapytanie o cenę   Pytania i odpowiedzi do zapytania o cenę […]

Czytaj więcej...
Dodano: 26 marca 2014

Zapraszamy do składania ofert w ramach zadania „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSOUU Koło w Biskupcu"   Zal-nr-1-specfikaja-zamowienia Zal-nr-2-formularz-ofertowy Zal-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy zal-nr-4-oswiadczenie-dot-serwisu Zal-nr-5-projekt-umowy Zal-nr-6-formularz-szczegoly-techniczne Zapytanie-o-cenę Wyjaśnienia-do-treści-warunków-zamówienia Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam