Dodano: 14 listopada 2014

Praca zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, nadal wydaje się w Polsce fikcją i wiele osób patrzy na temat aktywizacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym z przymrużeniem oka. Nie jest tak w Biskupcu – gdzie od prawie trzech lat grupa 30 osób z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym pracuje zawodowo w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu po raz kolejny zorganizowało konferencję poświęconą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie odbyło się 7 listopada 2014 roku w Biskupieckim Domu Kultury i zgromadziło ponad 180 osób. Okazją do organizacji konferencji było zakończenie projektu „Droga do samodzielności”, w ramach którego przez trzy lata grupa 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną podnosiła własne kompetencje społeczne i zawodowe.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Zarządu Koła – Jadwiga Marzjan, która na przykładzie działalności Stowarzyszenia opowiedziała o drodze jaką osoba niepełnosprawna intelektualnie musi przejść w drodze do samodzielności. Następnie Pan Michał Opieczyński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakreślił ramy finansowe kolejnego okresu programowania na lata 2014 – 2020, w tym możliwe dofinansowanie aktywizacji osób niepełnosprawnych i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Pani Monika Zakrzewska, Koordynator Centrum DZWONI z Warszawy opowiedziała o rozwoju zatrudnienia wspomaganego, które sukcesywnie wdrażane przynosi efekty zatrudnieniowe na otwartym rynku pracy w wielu miastach Polski. W zagadnienia praktyczne wprowadziły Panie Teresa Bartoszek – Majsiej i Katarzyna Lechowid. które opowiedziały o wsparciu psychologicznym i doradczym oferowanym w ramach projektu „Droga do samodzielności”. Wskaźniki i rezultaty projektu przedstawił koordynator działania – Piotr Kubarewicz.

Ważnym podsumowaniem rozważań na temat aktywizacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym był panel dyskusyjny poprowadzony przez Panią Jadwigę Trochimczyk. W pierwszej części dyskusji self-adwokaci (dorosłe osoby niepełnosprawne, które wzięły udział w projekcie) opowiedzieli o własnych doświadczeniach pracy, ale także o nadziejach na przyszłość. Mocnym głosem, który podsumował rozważania była nadzieją na założenie własnej rodziny, którą artykułowali uczestnicy projektu. Samodzielność jest wyzwaniem i trudem, ale jednocześnie jedyną drogą do normalności. W drugiej części dyskusji rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych opowiedzieli o trudnościach i problemach na jakie napotykają, ale również o rozwoju jaki widzą we własnych dzieciach. Przyznali jak wielka jest potrzeba autonomii u dorosłych już „dzieci”. Podsumowaniem panelu self-adwokatów i rodziców mogłoby być stwierdzenie, że „droga do samodzielności” jest drogą wspólną całego środowiska osób niepełnosprawnych, rozpoczynając od osób z upośledzeniem i ich rodzin, jak również przez poprzez profesjonalistów wspierających osoby niepełnosprawne, aż po środowisko lokalne i pracodawców. Brak zaangażowania, którejkolwiek ze stron uniemożliwi trwały i autentyczny sukces jakim będzie godne i samodzielne życie osób z upośledzeniem umysłowym, na miarę własnych możliwości.

Na zakończenie konferencji wyróżniono dziewięciu biskupieckich pracodawców, którzy zorganizowali w ramach projektu praktyki zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Certyfikat „Firma przyjazna osobom niepełnosprawnym” otrzymali:

– „Hotelik Atelier”

– „Krzewy Ozdobne. Handel i Usługi Edward i Iwona Ziemiańczyk”

– „Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu”

– „Niepubliczne Przedszkole – Jacek i Agatka”

– „Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Biskupcu”

– „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Małgorzata Turzykowska”

– „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Dobrzańskiego pseud. Hubal"

– „Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu”

– „Zespół Szkół w Biskupcu”

            Uczestnicy projektu „Droga do samodzielności” przypomnieli o uniwersalnych potrzebach, z którymi często nie byli kojarzeni przez otaczające społeczeństwo, takich jak: „decydowanie o sobie”,  „praca”, czy „własna rodzina”.  Najlepsze narzędzia rehabilitacyjne i programy wsparcia nie zmienią jednak faktu, że „droga do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” rozpoczyna się od otrzymania autonomii do decydowania o sobie samym. Potrzebę bycia aktywnym musi w sobie odkryć osoba niepełnosprawna, ale do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest wsparcie najbliższych i otwarte społeczeństwo.

Projekt „Droga do samodzielności” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam