Dodano: 29 lutego 2020

Drodzy Rodzice! To Ważne!

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa

Zwracamy się do Państwa z apelem:

  • proszę przestrzegać podstawowych środków ochrony przeciwko koronawirusowi:

– często myj ręce

– stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

– zachowaj bezpieczną odległość

– unikaj dotykania oczu nosa i ust

– jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

  • proszę nie przysyłać do Ośrodka przeziębionych i chorych dzieci!!
  • proszę o nieplanowanie wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • rodzicom dzieci do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam