Dodano: 10 kwietnia 2014

W nawiązaniu do protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych, o którym było ostatnio głośno w mediach, Zarząd Główny PSOUU uznał, że sprawa wymaga włączenia się merytorycznego Stowarzyszenia w opracowanie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a nie jedynie indywidualnego wspierania. ZG opracował Apel do Premiera Rządu RP w tej sprawie. Apel został wysłany do Premiera Rządu RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.

PSOUU_do_Premiera_29.03.2014

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam