Dodano: 10 czerwca 2018

Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji, które odbyły się  6 czerwca 2018 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu to kolejna edycja ważnych spotkań dla pracodawców, poszukujących pracy i kończących edukację. W tym roku podczas tragów odbyło się seminarium pt. „Młodzież na Rynku Pracy” oraz warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W wydarzeniu po raz kolejny uczestniczyli pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, którzy zapoznali się z prezentowanymi ofertami pracy, oraz mieli możliwość skorzystania z konsultacji z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Przypomnijmy, że Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej to placówki prowadzone przez PSONI Koło w Biskupcu, które przygotowują osoby z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością do aktywności na otwartym rynku pracy.
Ponadto delegacja Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu reprezentowała stoisko Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, zademonstrowano działalność wytwórczą ZAZ i WTZ oraz informowano o możliwościach zatrudnienia w Stowarzyszeniu.
 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam