Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 29 lipca 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 3/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 29.07.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197926 Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 29 stycznia 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 28.01.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1163301 Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym […]

Czytaj więcej...
Dodano: 20 listopada 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na: kontakt@psonibiskupiec.pl lub składać bezpośrednio u koordynatora projektu. Biuro projektu: Aleja Róż 3, Biskupiec, tel 667-180-600   0. Regulamin uczestnictwa w projekcie1. Formularz rekrutacji 1. Formularz rekrutacji 2. Deklaracja uczestnictwa osoba pelnoletnia 3. Deklaracja uczestnictwa osoba niepelnoletnia 4. Oświadczenie uczestnika projektu 5. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie 6. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 października 2018

08 października 2018 r. zakończył się kolejny trening mieszkaniowy skierowany do Uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treningi mieszkaniowe mają na celu usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 3 września 2018

27 sierpnia 2018 r. zakończył się kolejny trening mieszkaniowy skierowany do Uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”, realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treningi mieszkaniowe mają na celu usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 16 czerwca 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na: kontakt@psonibiskupiec.pl lub składać bezpośrednio u koordynatora projektu. Biuro projektu: Aleja Róż 3, Biskupiec, tel 667-180-600   Formularz rekrutacji Deklaracja uczestnictwa osoba pelnoletnia Deklaracja uczestnictwa osoba niepelnoletnia Oświadczenie uczestnika projektu Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam