Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 22 października 2021

W związku z realizacją zadania pn. „Zakup podnośników sufitowych wraz z systemem transferowym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu (Zamawiający), zaprasza do składania ofert. Zapytanie dotyczy zakupu podnośników sufitowych wraz z systemem transferowym typu trawersowego w celu poprawy warunków opieki i rehabilitacji uczestników ŚDS […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 13 kwietnia 2021

W związku z realizacją zadania pn. „Roboty budowlane polegające na oddymianiu klatki schodowej obiektu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy ulicy Aleja Róż 3 na dz. nr geod. 110, obręb 1 m. Biskupiec, gmina Biskupiec” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu (Zamawiający), zaprasza do składania ofert. Zapytanie dotyczy wykonania prac polegających na oddymianiu klatki […]

Czytaj więcej...
Dodano: 18 marca 2021

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania na zakup oraz montaż stolarki drzwiowej w obiekcie Rehabilitacyjno-Mieszkalnym przy Alei Róż 3 w Biskupcu. Termin składania ofert upływa dnia  31.03.2021r. o godz. 15.00. Ofertę należy złożyć: a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wymianę stolarki drzwiowej w obiekcie ”, lub b) w formie […]

Czytaj więcej...
Dodano: 21 stycznia 2021

W związku z realizacją projektu: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego samochodu co najmniej 17 miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci przewożonych w wózkach specjalistycznych”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D, którego […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 23 czerwca 2020

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/9.2/PSONI/2020. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 23.06.2020 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251097 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul Gdańska 1; 11-300 Biskupiec; nie później niż do dnia 8 lipca 2020r.  do godziny 9.00 Załączniki: Załącznik_1_formularz_ofertowy Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej Załącznik_3_oswiadczenie_ […]

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 3 lutego 2020

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zakupu i dostawy urządzeń na potrzeby Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Nabór ciągły. Szczegóły w załączeniu Zapytanie o cenę 2020.02.03 Załącznik-nr-1-zestawienie Załącznik nr 2 – wzór oferty Załącznik nr 3 – oświadczenie Załącznik nr 4 – RODO Załącznik nr 5 – wzór umowy  

Czytaj więcej...
Domyślna Ikona artykułu
Dodano: 28 listopada 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  dotyczące wyboru trenera warsztatów radzenia sobie ze stresem dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt  „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”   realizowany w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zapraszamy do składania ofert […]

Czytaj więcej...
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam