Dodano: 11 lipca 2017

W Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Zawodowym, które aktywnie działa od września 2016 r., zajęcia z rehabilitacji prowadzone są różnymi metodami usprawniania m.in. metodą Integracji Sensorycznej. W związku z rosnącą liczbą dzieci, u których diagnozuje się zaburzenia integracji sensorycznej, niezbędne jest podjęcie specjalistycznych działań w jak najwcześniejszym okresie ich życia. Brak odpowiedniej terapii skutkuje trudnościami edukacyjnymi i zdrowotnymi. Placówki oświatowe, takie jak szkoły, przedszkola nie są wstanie samodzielnie rozwiązać tego problemu, ponieważ nie dysponują specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą.

Terapia integracji sensorycznej jest promowana na całym świecie. W licznych publikacjach naukowych podkreśla się efektywność tej metody w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz zagrożonych różnymi niepełnosprawnościami. Terapia integracji sensorycznej stanowi wsparcie i uzupełnienie innych terapii m.in. logopedii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej i psychologicznej. W naszej placówce dzieci otrzymują kompleksowe wsparcie, a terapia integrująca odbieranie bodźców zmysłowych, stanowi ważny element procesu usprawniania. Ogólna liczba osób objętych działaniami terapeutycznymi wynosi ok. 200.  

Sala, w której odbywa się terapia, jest wyposażona w sprzęt do stymulacji przedsionkowej, prioprioceptywnej, dotykowej oraz pomoce do percepcji wzrokowej, słuchowej i węchowej. Terapia w swoim założeniu obejmuje różnorodność w dostarczaniu bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego potrzebne są sprzęty do huśtania, kręcenia się, toczenia, wspinania, skakania oraz inne przyrządy umożliwiające ruch całego ciała. Z uwagi na podejmowanie różnorodnych oddziaływań terapeutycznych niezbędne jest wykorzystanie sprzętu o wysokiej jakości posiadającego certyfikat, który zapewnia bezpieczeństwo.

Dzięki darowiźnie ze strony Banku BGŻ BNP Paribas S.A mieliśmy możliwość zakupienia dodatkowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia terapii integracji sensorycznej skierowanej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju od 7 r. do 18 r. życia.

Z uzyskanej kwoty 4,982,00 zakupiliśmy:

  1. Huśtawka terapeutyczna typu „Konik” służy do stymulacji układu przedsionkowego, wspomaga planowanie ruchu , orientację w przestrzeni , mechanizmy posturalne i obustronną koordynację.
  2. Huśtawka terapeutyczna typu „Grzybek” służy do stymulacji układu przedsionkowego, wzmacnia układ mięśniowy.
  3.  Trudniejszą wersją grzybka jest huśtawka terapeutyczna typu „Parówka” służy do stymulacji układu przedsionkowego, wzmacnia układ mięśniowy, ćwiczy pozycję zgięciową. Wymaga od dziecka sporych umiejętności i dużego wysiłku.
  4. Deskorolka terapeutyczna wzmacnia napięcie mięśniowe, stymuluje układ przedsionkowy, wspomaga planowanie ruchu, orientację w przestrzeni i koordynację wzrokowo-ruchową.
  5. Równoważnia terapeutyczna poprzeczna ćwiczy równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz pozwala poczuć własne ciało.
  6. Mata do rolowania, tunel miękki stymulują układ czucia głębokiego.
  7. Pomoce obciążeniowe na nogi i ręce.

 

W imieniu Zarządu Koła PSONI w Biskupcu, Rodziców i Wychowanków serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Jadwiga Marzjan

Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Biskupcu

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam