Dodano: 28 października 2015

Drodzy Nauczyciele

w Wasze  święto Wam  składamy
Szacunek i podziękę,
że nas prowadzicie w jasne bramy,
że nam podajecie rękę…

 

      14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zespoły I, J, K wystąpiły w Biskupieckim Domu Kultury z przedstawieniem pt.„Rzepka” przed dyrekcją, nauczycielami, wychowankami OREW oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Przedstawienie inspirowane było wierszem Julina Tuwima pt. „Rzepka”.

            Praca nad przedstawieniem była dla wszystkich cennym doświadczeniem. Wychowankowie uczyli się współpracy z osobą dorosłą i wychowankiem ze starszej grupy podczas odgrywania swojej roli. Uczyli się także wykonywania ruchów scenicznych i orientowania się w przestrzeni scenicznej.  Każdy wychowanek  bardzo chętnie  wcielał się w odgrywaną rolę. Podczas występu na twarzach aktorów widniała radość i zadowolenie z gry aktorskiej i słyszanych braw. Trzeba tutaj również zaznaczyć, że wychowankowie z grupy przysposobienia do pracy wspaniale spisali się w roli opiekunów swoich młodszych kolegów.Wspierali ich w oczekiwaniu wyjścia na scenę, a także podczas odgrywania roli.

            Przedstawienie pt. „Rzepka” dla wielu z naszych wychowanków było pierwszym doświadczeniem scenicznym odbywającym  się  na dużej scenie. W naszych małych aktorach można było zobaczyć wielki potencjał twórczy, który z pewnością będzie wykorzystany podczas kolejnych inicjatyw kulturalnych. 

Urszula Dobrzańska

Małgorzata Ćwiek

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam