Dodano: 7 maja 2014

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu

zaprasza na uroczyste obchody

Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

30.05.2014 r godz. 10.00

 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiony w 1998r przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym posiada swoje źródło w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów Dnia Godności jest podkreślenie faktu, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji i wykluczenia żadnego człowieka.

W tym dniu szczególnie akcentowana jest misja Stowarzyszenia, którą jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym, oraz aby potrafiły przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Każdego rok obchody Dnia Godności były ważnym świętem dla Stowarzyszenia, a także osób i instytucji z nim związanych. W roku 2014 mają one jednak szczególny wymiar ponieważ wiążą się z rozpoczęciem działań i prac zmierzających do budowy Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowego w Biskupcu – wielofunkcyjnej i specjalistycznej placówki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku.

Dzień Godności jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają, dlatego tak istotne są dla nas przejawy społecznej solidarności z osobami niepełnosprawnymi, których szczególnym wyrazem jest wspólny udział w Marszu Godności ulicami Biskupca i udział w uroczystościach.

Program obchodów 30.05.2014:

godz. 10.00Uroczyste rozpoczęcie obchodów (ul. Gdańska 1 – siedziba PSOUU Koło w Biskupcu)

godz. 10.10 Marsz Godności „Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w integracji ze społecznością lokalną” (przejście z ul Gdańskiej na Plac Wolności)

godz. 10.25 Uroczystości na Placu Wolności:

                 ● Wystąpienia:

                 – Pani Elżbieta Samorajczyk (Burmistrz Biskupca) – symboliczne

 przekazanie kluczy do miasta

                 – Pan Mirosław Pampuch (Starosta Powiatu Olsztyńskiego)

                 – Pan Michael Lübbersmann (Starosta Powiatu Osnabrück)

                 – Pani Jadwiga Marzjan (Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w

 Biskupcu)

                 Spektakl Zespołu „Transfuzja” oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej grających na bębnach

godz. 11.15 – Integracyjny Plener na ul. Gdańskiej

Występ teatralny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej pt.: „Dajcie mi muzykę”,

Występ chóru „Corpus profesores”,

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „ Moja miejscowość przyjazna 

osobom z niepełnosprawnością intelektualną”- wręczenie nagród,

Stoiska, prezentacje i warsztaty plenerowe:

„Własna kartka” – wykonanie okolicznościowych kartek;

„Wspólny obraz” – malowanie wspólnego obrazu;

„Mydlarnia”- wykonanie mydełek;

„Teatr dziur” – przygotowanie wspólnego przedstawienia w konwencji

teatru dziur;

„Glina i ceramika” – możliwość pracy na kole garncarskim).

– Kiermasz – sprzedaż produktów wykonanych przez Zakład Aktywności

Zawodowej.

 

Zarząd Koła PSOUU w Biskupcu

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam