Dodano: 22 maja 2015

Inauguracja XVII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny w gminie Biskupiec pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”

21 maja 2015r. barwny korowód dzieci, młodzieży i osób dorosłych – członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, a także mieszkańców miasta i gminy Biskupiec, gmin i powiatów ościennych przemaszerował z posesji PSOUU przy ul. Gdańskiej 1 na Plac Wolności. Tu w niezwykłej atmosferze dnia , którą dodatkowo ocieplał rytm bębnów przepowiadający wyjątkowy klimat wydarzenia, nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów Dnia Godności i Dni Rodziny, którego dokonali: Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU Pani Jadwiga Marzjan oraz Burmistrz Biskupca, Pan Kamil Kozłowski. Zaproszenie do wspólnego bycia przyjęli wyjątkowi goście: Poseł na Sejm RP VII kadencji – Pani Urszula Pasławska, Starosta Powiatu Olsztyńskiego – Pani Małgorzata Chyziak, Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Pani Joanna Karpowicz, Dyrektor PFRON Oddział Warmińsko – Mazurski – Pan Kamil Petynka, oraz wielu dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji wspierających naszą działalność, zakładów pracy, radnych powiatowych i gminnych, sołtysów z naszej gminy, burmistrzów i wójtów z innych miast naszego województwa  oraz honorowi mieszkańcy Biskupca.

Po oficjalnych powitaniach i wielu ciepłych słowach Gości, w ognistych nastrojach wystąpiły dzieci i młodzież z  Zespołów „Girasola” ze Szkoły Podstawowej w Węgoju i „Transfuzja” z Zespołu Szkół w Biskupcu oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu,  po czym w rytm bębnów kontynuowano Marsz na posesję Stowarzyszenia. Na bębnach grali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, a także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu.

Uczestników wydarzenia powitały „Dobre Nutki” z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, które wyśpiewały językiem gestów Makaton, że „jak nie my, to kto?” czym zachwyciły widownię wprowadzając słuchaczy w klimat koncertu Pana Pawła Eizenberga – muzyka, wokalisty, olsztyńskiego radnego ubiegłej kadencji, finalisty programu Mam Talent. Pan Paweł pokazał nie tylko mistrzostwo warsztatu muzyczno – wokalnego, co głęboko ludzkie rozumienie problemu niepełnosprawności i potrzebę prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem.

Stowarzyszenie przygotowało także – jak przystało na obchody Dnia Rodziny – rodzinną grę terenową Kubb, w której dwie drużyny – Gości i Gospodarzy rywalizowały o palmę pierwszeństwa. W tym dniu nie zabrakło także stoisk, na których zaprezentowano dorobek wszystkich placówek działających w PSOUU – Ośrodka, Warsztatu czy ZAZ-u. Można było także zjeść smaczny posiłek lub ciasto upieczone przez naszych rodziców i Kuchnię Zakładu Aktywności Zawodowej, napić się kawy lub herbaty i mile pogawędzić z przyjaciółmi.

Miłym akcentem uroczystości była obecność  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sątopach, w miejscowości której Marsz Godności odbył się tydzień temu. W naszych uroczystościach udział wzięli: Wiceburmistrz Bisztynka Pan Włodzimierz Mońka, Dyrektor szkoły – Pani Barbara Zasada, Kierownik MOPS – Pani Lidia Tomasik oraz nauczyciele i społeczność szkolna. Byli z nami także przedstawiciele Stowarzyszenia „Strzał w 10” z Olsztyna i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie.

Koordynatorem Inauguracji Dni Rodziny był MOPS Biskupiec. Cała impreza odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Biskupca.

Wszystkim Gościom wydarzenia, uczestnikom obchodów Dnia Godności i Inauguracji Dni Rodziny w Gminie Biskupiec składamy serdeczne podziękowania, za to, że wciąż jesteście z nami! 

Jadwiga Trochimczyk

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam