Dodano: 3 stycznia 2018

Dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego brały udział w  ogólnopolskiej akcji "KARTKA DLA RODAKA"  W ramach III Edycji akcji wykonały piękne karty świąteczne dla naszych rodaków z Kazachstanu, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Belgii, Obwodu Kaliningradzkiego, Gruzji. Łotwy i Armenii. Za udział w akcji dostaliśmy podziękowania!

Wierzymy, że nasze kartki spodobały się naszym Rodakom i sprawiły im wiele radości!

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam