GOŚCINNE WYSTĘPY DZIECI I MŁODZIEŻY Z OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W MRĄGOWIE
Dodano: 11 grudnia 2013

3 grudnia 2013 roku, wychowankowie OREW: Zespół „Kłobuczki” i Zespół „Dobre Nutki”  – zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej Numer 2 w Mrągowie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W Sali korekcyjnej Zespół teatralno-dramowy „Kłobuczki” wystawił przedstawienie „Przypływy i odpływy. Oddech czasu”  dla szerokiej publiczności złożonej z klas czwartych, piątych i szóstych. „Miłość na całe życie” wyrażona na scenie tańcem, muzyką, gestem przyciągnęła uwagę młodych widzów, skłoniła do przemyśleń. Sztuka została przyjęta gromkimi brawami. Nauczyciele nie kryli wzruszenia.

Zespół ”Dobre Nutki” swoje muzyczne umiejętności zaprezentował przed dziećmi
z klas „0” i klas I-III. Od samego początku zyskał sympatię swoich rówieśników z Mrągowa. Śpiewanie kolęd gestami systemu „Makaton” wzbudziło dużą ciekawość w całej szkole. Wszyscy spontanicznie przyłączyli się do wspólnego kolędowania ucząc się od „Dobrych Nutek” gestów systemu „Makaton”. Panowała przyjazna, życzliwa i radosna atmosfera.

Współpraca między dwoma placówkami została zapoczątkowana. Pojawiła się chęć rozwijania i budowania dalszych kontaktów.

 

                                                                                                                                                                                  Izabela Ślązak

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam