Informacja o unieważnieniu zapytania dotyczącego wyboru prawnika i dietetyka świadczącego wsparcie w ramach projektu: „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”
Dodano: 27 kwietnia 2018

Zamawiający po zakończeniu przyjmowania ofert zauważył błąd w opisie zamówienia, uniemożliwiający prawidłową ocenę złożonych ofert. Postepowania ogłoszone w Bazie Konkurencyjności o numerze: 1103967 oraz 1103996 zostały unieważnione. Zamawiający dokona niezwłocznej poprawy kryteriów oceny oferty i ponownie zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie www.psonibiskupiec.pl poprawione Zapytania Ofertowe.

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam