Informacja o unieważnieniu zapytania: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 8 maja 2018

Informujemy, że zapytanie opublikowane w Bazie Konkurencyjności o numerze 1103035 zostało unieważnione. W ramach ogłoszenia "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" wpłynęła jedna oferta od firmy:
AKS Budownictwo Sp. z o.o.
ul Chrobrego 28, 11-300 Biskupiec
Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie Zamawiający ponowi ogłoszenie na stronie Bazy Konkurencyjności i stronie www Zamawiającego.

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam