INTEGRACJA – REWELACJA! SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z LO I MŁODZIEŻY Z OREW W BISKUPCU
Dodano: 31 marca 2014

             W naszym Ośrodku organizujemy spotkania integracyjne z uczniami z innych szkół oraz przedszkoli. Mają one bardzo duże znaczenie dla wszystkich osób w nich uczestniczących. Służą przede wszystkim integracji ze społecznością lokalną, kształtowaniu pozytywnych umiejętności społecznych wyrażającej szacunek i akceptację do drugiego człowieka, a także sprzyjają nawiązywaniu  kontaktów z innymi osobami opierających się na otwartym i szczerym dialogu.      

           Jedne z wielu takich spotkań odbyły się w zespole edukacyjno – terapeutycznym A,B, AB z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Biskupcu.

Pierwsze spotkanie integracyjne zorganizowano 11.02.2013 roku pod hasłem „Jak dobrze być razem”. Na początku spotkania zarówno młodzież z ośrodka, jak i z liceum potrzebowała niewiele czasu na oswojenie się ze sobą. Szybko nawiązali kontakt ze sobą podczas rozmowy powitalnej z wykorzystaniem systemu komunikacji „Makaton”. Młodzież licealna miała możliwość uczestnictwa w „szybkim kursie nauki Makatonu”. Lepszemu zapoznaniu się służyły atrakcyjne ćwiczenia aktywizujące z wykorzystaniem technik dramowych i plastycznych. Na zakończenie spotkania młodzież podpisała ze sobą „Kontrakt przyjaźni” symbolizujący otwartość i chęć do dalszej współpracy. Kontrakt stanowił ważny element integracyjny, dzięki któremu młodzież mogła zaplanować kolejne spotkania.

          W tym roku szkolnym spotkanie odbyło się 22.01.2014 roku pod hasłem „Bliżej siebie” dzięki któremu młodzież mogła zacieśnić przyjazne relacje między sobą. Spotkanie nawiązywało do tematyki Karnawału. Był to niezwykły czas twórczego działania podczas ćwiczeń aktywizujących z wykorzystaniem rekwizytów karnawałowych.  Przeżyte spotkania przyniosły dla wszystkich wiele pozytywnych emocji. Zajęcia upływały w miłej i radosnej atmosferze.

      Na pamiątkę spotkania karnawałowego młodzież obdarowała się wzajemnie drobnymi upominkami własnoręcznie wykonanymi.

          Takie spotkania uświadamiają nam wszystkim, iż każdy z nas jest wyjątkowy. Okazuje się, że pomiędzy nami jest więcej podobieństw niż różnic. Jeśli nawet istnieją różnice, nie stanowią one przeszkody w nawiązywaniu przyjaznych relacji, ale uczą akceptacji siebie, empatii i szacunku do drugiego człowieka. Wspólne przeżywanie chwil służy budowaniu symbolicznych mostów pomiędzy ludźmi. Rewelacją jest jak szybko można to uczynić za sprawą dobrych chęci i otwartości na innych. 

Katarzyna Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam