Dodano: 3 grudnia 2015

Realizując cele działań profilaktyczno – wychowawczych wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w dniach 18 i 25 listopada uczestniczyli w szkoleniu z policjantami z Komisariatu Policji w Biskupcu. Szkolenie poruszało temat dbania o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie podczas działań kulturalnych, spacerów, wycieczek, dojazdów. Spotkania zostały podzielone na dwa bloki – w pierwszym wychowankowie mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i z Ośrodka, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na bus, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z busa. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na nas na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.
            Drugie spotkanie odbyło się na terenie Komisariatu Policji w Biskupcu. Celem tego spotkania było zapoznanie wychowanków z umundurowaniem policjanta i jego rekwizytami. Funkcjonariusze w interesujący i przystępny dla wychowanków sposób opowiedzieli o trudnej i odpowiedzialnej pracy policji. Kim tak właściwie jest policjant? Policjant, jak każdy z nas, jest zwykłym człowiekiem, do którego możemy się zwrócić z prośbą i problemem. Jego funkcją jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Panowie zaprezentowali również umundurowanie policjanta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kajdanki oraz inne akcesoria przyniesione przez funkcjonariuszy. Punktem kulminacyjnym było oczywiście „siedzenie za kierownicą” w radiowozie policyjnym oraz słuchanie sygnału.
            Wiele emocji wzbudziła także maskotka policyjna, tzw. sierżant Bóbr, który towarzyszył policjantom podczas obu spotkań. Sierżant Bóbr przywitał się z każdym wychowankiem i chętnie pozował do zdjęć rozweselając całe towarzystwo.

Na zakończenie wychowankowie złożyli przygotowane przez siebie podziękowania na ręce zastępcy komendanta podkom. Roberta Strangreciaka.

                                                                                                          Anna Pietrzykowska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam