Dodano: 20 grudnia 2016
pobrane (1) logo_PFRON_2011_r małe

„Jesteśmy wśród Was”

 – działania uczestników projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego ze środków PFRON

 

                Uczestnicy projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego ze środków PFRON biorą aktywny udział w proponowanych im działaniach. Wszystkie oddziaływania skierowane do dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim mają przede wszystkim na celu aktywizowanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym. Aby było to możliwe, zaspokaja się ich podstawowe potrzeby życiowe, w tym potrzeby komfortu, bezpieczeństwa, relaksu i oczywiście aktywności. Funkcjonowanie w grupie daje im możliwość wejścia w rolę członka społeczności, którą pełnią możliwie aktywnie i samodzielnie. Istotny jest również kontakt z szerszym otoczeniem, w związku z tym planuje się wyjścia do różnych miejsc użyteczności publicznej, takich jak sklep czy dom kultury. Systematycznie organizuje się również zajęcia integracyjne z innymi członkami Stowarzyszenia – uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczego. Szczególnie pozytywne przeżycia niesie ze sobą świętowanie urodzin poszczególnych uczestników projektu, na które zapraszani są również wychowankowie OREW.       

            Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń ostatnich miesięcy.

 

Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam