Dodano: 23 stycznia 2014

Zapraszamy Państwa do zapoznania  się z filmami przygotowanymi w ramach projektu „Droga do samodzielności”. Celem krótkich materiałów filmowych jest przybliżenie środowiska osób z upośledzeniem umysłowym, a także pokazanie ich możliwości i umiejętności zawodowych. Filmy rozpoczynają kampanię promującą aktywność zawodową uczestników projektu. Kampania potrwa do końca roku i podsumuje ją regionalna konferencja „Aktywność zawodowa – Drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną”, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam