Dodano: 22 grudnia 2014

Spotkanie szkoleniowe przygotowane z myślą o rodzicach młodszych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego skłania wszystkich jego uczestników do powtórzenia ogólnie znanej prawdy: „warto rozmawiać”. Spotkanie odbyło się 4.12.2014r a jego celem było przede wszystkim wsparcie rodziców w trudzie pracy nad modyfikacją zachowań trudnych, które znacząco wpływają na funkcjonowanie i rozwój ich dzieci. Okazało się, że przyniosło ono znacznie więcej efektów dla wszystkich jego uczestników.

            Nauczyciele przygotowujący spotkanie przypomnieli zasady obowiązujące w zespołach, zaprezentowali indywidualnie dobrane metody ich wprowadzania oraz przekonali rodziców o potrzebie częstego konsultowania i omawiania bieżących zmian. W zamian otrzymali cenne informacje o wnioskach rodziców z prób podejmowanych w środowisku rodzinnym. Pełna życzliwości i szczerości rozmowa wzmaga otwartość, otwartość rodzi wzajemne zrozumienie, zrozumienie prowadzi do wspólnych wniosków i daje szanse na pełny efekt wspólnie podejmowanych działań.

            Wiemy, że podtrzymanie efektów tego spotkania wymaga zaangażowania obu stron w dalszy dialog, który jest najlepszą drogą do sukcesu.

Iwona Dajnowska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam