Dodano: 4 listopada 2014

Zapraszamy do udziału w konferencji „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do samodzielności”, która odbędzie się 7 listopada 2014 w Biskupieckim Domu Kultury.

Konferencja jest podsumowaniem trzy-letniego projektu „Droga do samodzielności”, który był realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, jak również okazją do dyskusji o możliwościach rozwoju rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaprezentowane zostaną doświadczenia praktyków, zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną osób z upośledzeniem umysłowym, a także szanse na finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej. Podsumowaniem konferencji będzie Forum Self-adwokatów i Forum Rodziców, podczas którego same osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin opowiedzą o nadziejach, szansach i trudnościach jakie napotykają w drodze do aktywnego zawodowo życia.

Harmonogram konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie konferencji

„Droga do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Jadwiga Marzjan – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Biskupcu

 

10.20"Perspektywa finansowa 2014-2020 -szansą na dalszy rozwój”

Urszula Pasławska  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

 

10.45 – „Różnorodność w zatrudnieniu wspomaganym na przykładzie doświadczeń Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”
Monika Zakrzewska  - Koordynator Centrum DZWONI

 

11.05 – „Wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktywizacji zawodowej”  

Teresa Bartoszek- Majsiej – Psycholog

 

11.20Poradnictwo zawodowe wobec niepełnosprawności

Katarzyna Lechowid – Doradca zawodowy

 

11.30 „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia PSOUU Koło w Biskupcu”

Piotr Kubarewicz  – Koordynator projektu „Droga do samodzielności”

 

12.10 –Forum Self-adwokatów  i  Forum Rodziców

Dyskusja panelowa moderowana przez Jadwigę Trochimczyk – zastępcę dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu

 

13.20 –   Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu i certyfikatów: „Firma przyjazna osobom niepełnosprawnym” 

 

Ok. 14.00 – LUNCH

PSOUU Plakat

Projekt „Droga do samodzielności” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam