KONKURS PLASTYCZNY W PSOUU BISKUPIEC „MOJA MIEJSCOWOŚĆ PRZYJAZNA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”
Dodano: 8 kwietnia 2014

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Biskupcu

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 „Moja miejscowość przyjazna

osobom z niepełnosprawnością intelektualną”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży;

rozstrzygnięty zostanie w 3 kategoriach wiekowych

– przedszkola

– szkoły podstawowe

– gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Warunki przyjęcia prac (szczegółowy regulamin na stronie www.psonibiskupiec.pl) :

  • format A3  bądź plakat
  • technika dowolna
  • metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora, jego wiek oraz nazwę placówki
  • pisemna zgoda autora pracy bądź jego opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystych obchodów

„Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Prace prosimy kierować na adres:

PSOUU Koło w Biskupcu

Ul. Gdańska 1

11-300 Biskupiec

Osoba do kontaktu: Iwona Dajnowska tel. 663671012

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moja miejscowość przyjazna osobom z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

& 1

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Moja miejscowość przyjazna osobom z niepełnosprawnością intelektualną”, zwanego dalej konkursem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

Konkurs jest organizowany w ramach uroczystości związanych z obchodami „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

& 2

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną w najbliższym otoczeniu oraz budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną wśród uczniów szkół i wychowanków przedszkoli.

& 3

Temat prac nadesłanych na konkurs „Moja miejscowość przyjazna osobom z niepełnosprawnością intelektualną”. Interpretacja tematu i technika wykonania prac jest dowolna. Prace mogą być zrealizowane w formacie A3 bądź w formie plakatu.

& 4

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 3 kategoriach:

1.przedszkola i oddziały przedszkolne

2.szkoły podstawowe

3. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.psonibiskupiec.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 665399626 lub 663671012.

& 5

Warunki uczestnictwa:

  1. Opisanie każdej pracy metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, jego wiek oraz dane placówki zgłaszającej pracę (załącznik nr. 1)
  2. Pisemna zgoda autora pracy bądź jego prawnych opiekunów (załączona do metryczki) na przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (załącznik nr. 1) Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz prezentowania pracy na wystawie w czasie obchodów „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

& 6

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystych obchodów „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” w dniu 30.05.214r. (piątek) o godz. 10.00

w siedzibie PSOUU Koło w Biskupcu przy ul. Gdańskiej 1.

& 7

Prace biorące udział w konkursie stają się własnością PSOUU Koło w Biskupcu i nie będą zwracane ich autorom.

 

Serdecznie zapraszamy

Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Biskupcu

Jadwiga Marzjan

 

Załącznik1

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam