Dodano: 31 maja 2016

18.05.2016 roku wychowankowie ZET „C”, „D” wraz z młodszymi kolegami i koleżankami z ZET „I”, „J” wybrali się do Planetarium w Olsztynie na seans filmowy pt. „Ziemia, Księżyc i Słońce”. Wyjazd był również okazją do zaprezentowania rodzicom/opiekunom prawnym form pracy z ich podopiecznymi. Dlatego zaproszono ich do udziału w wycieczce w ramach zajęć otwartych.

         Pokaz w Planetarium wzbudził ogromne zaciekawienie zarówno wśród wychowanków z grupy wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Przybliżał on w sposób dostępny tematykę dotyczącą nieba, planet, słońca, księżyca, gwiazd, czyli elementów Kosmosu. Zmieniające się obrazy projektowane pod kopułą Planetarium, przyciągały uwagę wychowanków. Właściwe zachowywali się podczas trwania około godzinnego sensu, a jeśli coś szczególnie ich zaciekawiło, wypowiadali komunikaty tak, aby nie przeszkadzać innym widzom.    

         Dla rodziców z ZET „C”, „D”, wyjazd był okazją do poznania tematyki omawianej na zajęciach oraz form i metod, służących jej wielostronnemu omówieniu. Doświadczyli, że ich dzieci mogą i chcą uczyć się nowych umiejętności oraz zdobywać wiadomości o otaczającym ich świecie. Ponadto pobyt w Planetarium pokazał im, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać z wielu ścieżek edukacyjnych, po których stąpają ich pełnosprawni rówieśnicy. W sali projekcyjnej nasi wychowankowie spotkali się z uczniami z przedszkoli i podstawówek, mieli szansę uczestniczyć w tej aktywności i obie strony mogły przekonać się o tym, jak atrakcyjne i przyjazne mogą być wspólne działania.

 

Alina Dobrzańska 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam