ŁATWE SPOSOBY NA TRUDNE ZACHOWANIA – SZKOLENIE DLA RODZICÓW W OŚRODKU REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM
Dodano: 18 grudnia 2013

„Łatwe sposoby na trudne zachowania”

 

            Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Czy zachowanie mojego dziecka jest czymś normalnym, czy może odbiega od przyjętych norm społecznych? Jak radzić sobie z zachowaniami dziecka, które określamy jako trudne? Na te i wiele innych podobnych pytań próbowano odpowiedzieć na szkoleniu „Łatwe sposoby na trudne zachowania” prowadzonym przez Alinę Dobrzańską i Iwonę Dajnowską, które odbyło się dnia 22 listopada 2013 roku. Szkolenie miało formę warsztatową i było skierowane do Rodziców wychowanków OREW. W otwartej i przyjaznej atmosferze podjęto dialog z Rodzicami dotyczący trudnych zachowań ich dzieci i próbowano odpowiedzieć na pytanie o przyczynę tychże zachowań. W celu lepszego zrozumienia zagadnienia czym są zachowania trudne, przybliżono rodzicom teorie poznawczo-behawioralne dotyczące takich zagadnień jak: wzmocnienie pozytywne, konsekwencja, odosobnienie, wybór. Każdy z rodziców otrzymał własny egzemplarz materiałów, w którym notował wszystkie niezbędne informacje dotyczące ich dziecka w celu opracowania strategii radzenia sobie z jego trudnymi zachowaniami. Informacje dotyczyły tego, co dziecko lubi, do czego dąży oraz tego, czego unika. Pozwoliło to Rodzicom lepiej zrozumieć system wzmocnień w eliminowaniu zachowań trudnych dziecka na rzecz zachowań społecznie pożądanych. Rodzic bowiem, niczym przewodnik, czuwa nad dzieckiem, aby dokonywał właściwych wyborów, akceptował świat z jego możliwościami i ograniczeniami. Szkoleniu przewodziła myśl: „Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda”. Myśl ta podkreśla, że każde dziecko, nawet te, które przejawia zachowania trudne, posiada ogromną liczbę zalet. Przecież nie ma dzieci na świecie, które są „zawsze grzeczne i miłe” i tylko „niegrzeczne i niedobre”!

Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam