Dodano: 15 listopada 2018

15 listopada 2018 roku w Salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku po raz osiemnasty odbyła się uroczystość wręczenia "Nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej"

Wśród osób nagrodzonych znalazł się Piotr Kubarewicz – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej – pracownik PSONI Koło w Biskupcu.

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego dostrzegł ogromny wkład Piotra Kubarewicza w rozwój polityk społecznych, jego aktywność na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również jego talenty organizacyjne.

Aktywność, innowacyjność i kreatywność w działaniu, determinacja w dążeniu do realizacji celów, to tylko nieliczne z cech charakteryzujących Piotra jako pracownika i działacza społecznego.

 

Piotrze – gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam