Dodano: 13 października 2014

16 września w słoneczny dzień odbył się integracyjny mecz rewanżowy pomiędzy sekcją piłkarską (WTZ, OREW, ZAZ), a rodzicami i kadrą Stowarzyszenia PSOUU Koło w Biskupcu. Pomimo ogromnych starań zawodników drużyny rodziców i kadry mecz zdecydowanie wygrali wychowankowie sekcji piłki nożnej. Przerwę meczu urozmaiciła grupa cheerliderów złożona z wychowanków ZAZ, OREW, WTZ. Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników i podziękowania za doping dla wiernej publiczności.

Michalina Kudinow

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam