MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PANI JADWIGI TROCHIMCZYK
Dodano: 25 października 2013

W dniu 14.X.2013r. w Warmińsko Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji DEN, na którą w imieniu Wojewody Warmińsko Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażyny Przasnyskiej została zaproszona z-ca dyrektora OREW, psycholog Pani Jadwiga Trochimczyk.

            Pani Jadwiga Trochimczyk została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

            My ze swojej strony – za twórczość i kreatywność w działaniach i inicjatywach podejmowanych w edukacji specjalnej – Dziękujemy.

 

Obwieszczając tę informację – serdecznie gratulujemy!

Pracownicy PSOUU koła w Biskupcu

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam