Dodano: 14 czerwca 2017

Mając na uwadze ciągłe podnoszenie jakości działań w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacnianie bezpieczeństwa w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno –Zawodowym w Biskupcu 09.06.2017 r. zostały przeprowadzone kolejne już ćwiczenia Straży Pożarnej. Odbyły się one w bardzo rzeczywistych warunkach, ponieważ z wykorzystaniem symulatora dymu oraz osoby poszkodowanej (pozoranta). Ćwiczenia zostały przeprowadzone przez Strażaków ze Straży Pożarnej w Biskupcu pod dowództwem st.kpt. Łukasza Jasińskiego. Działania skierowane były do wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz kadry.

            Kilka minut po godzinie 11:00 w pomieszczeniu gospodarczym pojawił się dym. W momencie, gdy zauważono wydobywający się z pomieszczenia dym ogłoszono alarm, a dyrekcja rozpoczęła ewakuację wychowanków. Powiadomiono także straż pożarną. Na miejsce szybko przybyli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Biskupiec wkraczając błyskawicznie do akcji. I choć były to tylko ćwiczenia miały duże znaczenie edukacyjne, które przygotowuje wychowanków i kadrę do ewentualnych zdarzeń, jakie mogą wystąpić na terenie placówki. Dzięki temu mogą wyuczyć się prawidłowych zachowań i opanowania w razie wystąpienia niebezpieczeństwa. Wśród ewakuowanych było 28 wychowanków oraz 24 pracowników. Wszyscy udali się w miejsce zbiórki ewakuacyjnej kierując się właściwym wyjściem ewakuacyjnym. Jedna osoba została poszkodowana (pozorant) i pozostała wewnątrz zadymionego pomieszczenia.

            Należy stwierdzić, że były to już kolejne organizowane w tym roku na terenie naszego centrum ćwiczenia. Akcja ratowniczo – gaśnicza miała na celu doskonalenie u kadry oraz wychowanków zasad bezpiecznej ewakuacji oraz postępowania w sytuacji pożaru. Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom ze Straży Pożarnej w Biskupcu za przekazanie wiedzy i udzielenie cennych rad.  Zdobyta wiedza będzie służyła podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w Ośrodku, ale również w każdym miejscu w jakim się znajdziemy.

 

Anna Jamrozik

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam