Nabór uczestników projektu
Dodano: 18 marca 2019

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na: kontakt@psonibiskupiec.pl lub składać bezpośrednio u koordynatora projektu.
Biuro projektu: Aleja Róż 3, Biskupiec, tel 667-180-600

 

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie

1. Formularz rekrutacji

2. Deklaracja uczestnictwa osoba pelnoletnia

3. Oświadczenie uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam