Dodano: 4 czerwca 2014

Zwieńczeniem obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną było przyznanie 30.05.2014 Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu przez starostę olsztyńskiego Mirosława Pampucha i byłego starostę Adama Sierzputowskiego najwyższego honorowego odznaczenia powiatu olsztyńskiego – statuetkę Królewny Warmińskiej Łyny. Statuetkę wręczono na ręce Jadwigi Marzjan – Przewodniczącej Zarządu Koła, Marii Buńko – Skarbnik Zarządu Koła i Bogusława Żuka – przedstawiciela Komisji Rewizyjnej podczas uroczystej polsko-niemieckiej sesji powiatów: Olsztyńskiego i Osnabrück. Kapituła odznaczyła biskupieckie Koło za „wybitny wkład w rozwój opieki nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Powiatu Olsztyńskiego”. Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na wielu szczeblach, czego przykładem jest zawarcie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatem, którego celem jest zawiązanie długofalowego partnerstwa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez realizację projektu „Budowy Centrum  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowego”.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam