Dodano: 24 września 2014

Dnia 21.IX.2014r odwiedził nas Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. To szczególne wydarzenie było możliwe dzięki zaproszeniu Pana Ministra przez Panią Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszulę Pasławską i Panią Burmistrz Biskupca Elżbietę Samorajczyk na Gminne Dożynki. Ponieważ działalność naszego Stowarzyszenia ściśle wpisuje się w politykę społeczną Pan Minister zechciał bliżej poznać naszą działalność. Podczas 1,5 godzinnego spotkania mieliśmy możliwość zaprezentowania nie tylko naszej działalności ale i problemów które nas dotyczą. Rozmawialiśmy przede wszystkim o potrzebie polepszenia warunków lokalowych  i rozszerzenia usług o niezbędne działania. Podczas konferencji prasowej zaprezentowaliśmy projekt dotyczący budowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego, w którym znajdą miejsce: nowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Rehabilitacja Lecznicza Dzieci z Zaburzonym Rozwojem, Środowiskowy Dom Samopomocy i Kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej, w której znajdą zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Rozmawialiśmy też o pomocy w pozyskaniu środków finansowych na ten cel.Poruszyliśmy również trudny temat jakim jest niskie finansowanie warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Od wielu lat finansowanie to jest niewystarczające i nie ulega zmianie, co jest niewątpliwie zagrożeniem dla tych placówek, jakości świadczonych usług a przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych potrzebujących takich form wsparcia. 
Z wizytą tą wiążemy wielkie nadzieje. Wierzymy, że mając takie wsparcie uda nam się zrealizować tę inwestycję. Będzie ona dopełnieniem kompleksowego systemu wsparcia jaki tworzymy dla osób upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi chorobami i niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Dziękujemy bardzo Pani Minister Urszuli Pasławskiej i Pani Burmistrz Elżbiecie Samorajczyk  za zaproszenie Pana Ministra do naszego Stowarzyszenia a także za ogromną pomoc w realizacji naszych zamierzeń.


Jadwiga Marzjan
Przewodnicząca Zarządu Koła

Minister na dożynkach gminnych w Biskupcu – Radio Olsztyn

Ministerialne wsparcie – TVP Olsztyn 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam