Dodano: 8 stycznia 2015

Nowy Rok przynosi nowe nadzieje i cele. Chcemy rozpocząć ten rok nie tylko od stawiania wyzwań, ale również od wyrażenia radości, że zaczynamy ten czas wspólnie w gronie, dzieci, młodzieży, dorosłych podopiecznych Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu, ich rodzin a także Darczyńców, Przyjaciół i wszystkich osób życzliwych naszym działaniom.

Całej naszej niezwykłej, wyjątkowej społeczności składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, radości z każdego dnia i z naszych wspólnych działań oraz wspierającej nas stale myśli:„im więcej oddajemy z naszego życia innym, tym większa staje się jego wartość”
(Heinrich von Kleist)

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Biskupcu

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam