Dodano: 15 września 2017

„Bunte vielfalt”, czyli „Kolorowa różnorodność” to hasło, które przyświecało obchodom 50-lecia działalności St. Lukas-Heim w Papenburgu. W dniach 1-3. 09. 2017 delegacja PSONI Koło w Biskupcu, na czele z przewodniczącą stowarzyszenia, Panią Jadwigą Marzjan miała przyjemność uczestniczyć w tym wspaniałym, kolorowym święcie.

St. Lukas-Heim to zespół  placówek prowadzonych przez Caritas Osnabrück. Centrum oferuje opiekę i pomoc osobom niepełnosprawnym od wczesnego dzieciństwa do starości. Oferta St. Lukas-Heim jest bardzo bogata. W placówkach osoby niepełnosprawne mogą uczyć się, mieszkać i pracować. Dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny w przedszkolu i szkole. W najstarszych klasach młodzież uczy się zawodu lub przechodzi szkolenie zawodowe. Osoby pracujące mogą korzystać z systemu mieszkań chronionych oraz placówek całodobowych. Dzieci, których sytuacja rodzinna jest bardzo trudna, mieszkają w domu dziecka. Seniorzy, którzy przebywają na emeryturach mogą spotykać się w specjalnej placówce dziennego pobytu, nawet jeśli korzystają z mieszkań chronionych lub centrum całodobowej opieki. St. Lukas-Heim organizuje również czas wolny wszystkim swoim podopiecznym. Każdy z nich może skorzystać z szerokiej oferty zajęć rozwijających zainteresowania i kontakty społeczne. Przy St. Lukas-Heim działa szkoła dla opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Uczniowie tej trzyletniej szkoły zawodowej poznają podstawy anatomii, neurologii, psychologii i pedagogiki. Uczą się, jak zapewnić osobie niepełnosprawnej bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz fachową pomoc w każdej sytuacji życiowej. Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w ośrodkach St. Lukas-Heim.

Podczas naszego pobytu w Papenburgu mieliśmy okazję zobaczyć niektóre placówki St. Lukas-Heim. Najwięcej czasu spędziliśmy w zakładach pracy. System zatrudnienia i przygotowania osób niepełnosprawnych do pracy interesował nas najbardziej, ponieważ wciąż rozwijamy go w naszym stowarzyszeniu.

Caritas Osnabrück prowadzi na terenie powiatu Emsland sześć warsztatów i zakładów pracy, w których zatrudnienie znajduje ponad 700 niepełnosprawnych pracowników.  Caritas-Werkstätten nördliches Emsland GmbH, bo tak brzmi pełna nazwa tych placówek, to zakłady działające na terenie trzech miast: Börger, Dörpen, Papenburg. Oferują zatrudnienie w produkcji i usługach, prowadząc m.in. stolarnie, pralnie, gospodarstwo rolne, zakład metalurgiczny, pracownie montażu i pakowania elementów. St. Lukas-Heim i Caritas-Werkstätten mają wśród swoich podopiecznych osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie oraz osoby z wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością. Oferta zatrudnienia jest tak bogata, żeby każdy mógł czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, wykonując pracę dostosowaną do indywidualnych możliwości i preferencji.

Odwiedzając zakład pracy i warsztaty w Papenburgu, byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Zachwyciły nas dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiska pracy i miejsca odpoczynku. Oglądaliśmy wysoko wyspecjalizowane hale produkcyjne i pracownie spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Poznaliśmy systemy produkcji, w których praca niepełnosprawnych wspomagana jest przez specjalnie dostosowane urządzenia i sprzęty zapewniające dokładne wykonanie zadania. Caritas-Werkstätten  wykonują zlecenia dla firm działających na terenie powiatu. Jakość wykonywanych usług pozostaje na bardzo wysokim poziomie, co sprawia, że praca osób niepełnosprawnych jest doceniana. Jak widać, placówki St. Lukas-Heim i Caritas-Werkstätten są nie tylko wsparciem dla osób niepełnosprawnych, ale również ważnym partnerem biznesowym.

Podczas pobytu w Papenburgu i wspólnego świętowania 50-lecia St. Lukas Heim spotkaliśmy się również z młodzieżą, która brała udział w polsko-niemieckim projekcie „Teatr bez granic – Theater ohne Grenzen” z wychowankami OREW. Mieliśmy okazję z nimi porozmawiać oraz przekazać pozdrowienia i prezenty od polskich przyjaciół.

Dziękujemy centrum St. Lukas-Heim, że mogliśmy świętować z Wami ten wspaniały jubileusz. Jesteśmy dumni, że możemy się przyjaźnić, współpracować i uczyć się od siebie. Życzymy kolejnych owocnych lat pracy na rzecz godności osób niepełnosprawnych.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam