Dodano: 4 czerwca 2014

Piątkowy poranek, 30 maja 2014 roku wita nas promieniami słońca oraz uśmiechami podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, ich rodzin, kadry Stowarzyszenia i wszystkich sympatyków, którzy przyszli na Gdańską, by wspólnie uczestniczyć w Marszu Godności. A okazją do przeżycia tej swoistej wspólnoty serc jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – święto wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zrzeszonych w ruchu samopomocowym. Tego dnia, na posesji PSOUU gościliśmy wielu znanych i lubianych samorządowców, w tym między innymi: pana Starostę Powiatu Olsztyńskiego – Mirosława Pampucha, wicestarostę, panią Izabelę Smolińską – Letza, panią Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec – Elżbietę Samorajczyk, pana wiceburmistrza – Kamila Kozłowskiego, radnych powiatowych i gminnych, liczne delegacje partnerskiego powiatu Osnabrück oraz miasta Bramsche z Niemiec, delegacje z zaprzyjaźnonych Kół z Olsztyna, Ostródy, Suwałk, przedstawicieli instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem, uczniów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Biskupiec, licznie zgromadzonych mieszkańców, sympatyków Stowarzyszenia.

Marsz Godności stał się od wielu lat symbolem walki z dyskryminacją  i wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest także okazją do dyskusji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce – a szczególnie w naszej małej ojczyźnie. Biskupiec jest miejscem szczególnym, jak powiadają nasi rodzice – miejscem magicznym, gdzie marzenia spotykają się z rzeczywistością. Dowodem na to jest badzo liczny udział mieszkańców naszej społeczności w obchodach Dnia Godności – Marszu Godności i imprezach towarzyszących: plenerze i pikniku na Gdańskiej.

Na Placu Wolności odbył się heppening, gdzie pani Burmistrz Elżbieta Samorajczyk przekazała symboliczne klucze do bram miasta Przewodniczącej Stowarzyszenia – Jadwidze Marzjan. Nie zabrakło ciepłych i serdecznych słów kierowanych do zgromadzonych uczestników Marszu przez panią Burmistrz Elżbietę Samorajczyk, Starostę, pana Mirosława Pampucha oraz Starostę Powiatu Osnabrück, pana Michaela Lübbersmanna. Plac Wolności na chwilę stał się areną akrobatycznych popisów tańca z ogniem młodzieży z grupy Transfuzja z Zespołu Szkół w Biskupcu, dzieci z Zespołu Kuglarskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu oraz podopiecznych Koła PSOUU z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej. Występom towarzyszył Zespół Bębniarzy z PSOUU i młodzieży z Zespołu Szkół w Biskupcu.

Na Posesji PSOUU odbyły się dalsze uroczystości, wśród których nie zabrakło szczególnych atrakcji: występu młodzieży z „Teatru Dźwięku” w spektaklu „Dajcie mi muzykę” oraz scenek pantomimiczno – dramowych przygotowanych przez Zespół Teatralny „Niepokonani” działający przy Klubie Rodzica PSOUU. Aleją Gwiazd przechadzali się: Charlie Chaplin, Elvis Presley, Magda Gesler, Salwador  Dali, Merlin Monroe… aby za chwilę porwać w tanecznym wirze zgromadzonych gości. Owacjom nie było końca! Po części artystycznej nastąpiło szczególne wydarzenie: podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzieniem Umysłowym Koło w Biskupcu. Cele tego porozumienia najlepiej oddaje preambuła: „Strony niniejszego Porozumienia, mając na celu rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego i poprawę sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przystępują do porozumienia o współpracy na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści.

Intencją niniejszego porozumienia jest zawiązanie długofalowego partnerstwa na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez wsparcie realizacji projektu ‘Budowy Centrum  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowego’”.

 

 

Po tak doniosłym wydarzeniu, pani Jadwiga Trochimczyk zapoznała zgromadzonych gości z atrakcjami Pleneru, zapraszając do:

– malowania wspólnego obrazu,

– wykonania kartki okolicznościowej z wykorzystaniem symboli komunikacji niewerbalnej PCS,

– zrobienia własnoręcznie mydełka,

– wytoczenia na kole garncarskim glinianego dzbanka,

– zabaw aktorskich w Teatrze Dziur,

– wspólnych zabaw ruchowych,

– skosztowania kawy, herbaty i pysznych ciast przygotowanych przez rodziców OREW i WTZ w kawiarence Stowarzyszenia,

– zakupu sadzonek wyprodukowanych przez młodzież z Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz gadżetów wykonanych przez wychowanków przysposobienia do pracy i Warsztatu Terapii Zajęciowej,

– kiermaszu produktów Zakładu Aktywności Zawodowej.

Tego dnia nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja miejscowość przyjazna Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie”.

Patronat medialny i opiekę medialną nad Dniem Godności objęły: Radio Olsztyn i Odział Telewizji Polskiej w Olsztynie.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam