Obchody Jubileuszu OREW i Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w PSOUU Koło w Biskupcu
Dodano: 24 czerwca 2013

Konferencja „Rola Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu w promowaniu postaw godności osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym” – 13.06.2013r.

W dniach 13 i 14 czerwca 2013 roku odbyły się obchody jubileuszu 15 – lecia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszystkie te działania wpisane były w obchody 50 – lecia ruchu rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło PSOUU w Biskupcu jest terenową strukturą tej ogólnopolskiej organizacji.

We czwartek, 13. czerwca w Pensjonacie „Słoneczny Brzeg” odbyła się konferencja, której hasłem przewodnim było „Rola OREW w Biskupcu w promowaniu postaw godności osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym” Gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz lokalnych z Panią burmistrz Biskupca Elżbietą Samorajczyk na czele, przedstawiciele instytucji wspierających, szkół i placówek oświatowych z rejonu działania OREW, służby zdrowia, biskupieckich zakładów pracy, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół PSOUU z Ostródy, Nidzicy, Giżycka, Olsztyna, Elblga, Działdowa, przyjaciół Stowarzyszenia, rodziców, kadry PSOUU Koło w Biskupcu, młodzieży i dorosłych – wychowanków OREW, WTZ i pracowników ZAZ. W sumie w konferencji udział wzięło ponad 100 osób.

Na konferencji zaprezentowano 15 – letni dorobek Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu. Dyrektor OREW – Jadwiga Marzjan przedstawiła drogę do godności ONI  – 50 lat ruchu rodziców PSOUU oraz 15 lat OREW. Nauczyciele i specjaliści zaprezentowali następujące tematy:

„Wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesne usprawnianie dziecka od 0 do 7. roku życia – kompleksowość oddziaływań rehabilitacyjno – terapeutycznych” – Anna Surażyńska – specjalista rehabilitacji leczniczej. Doktor Surażyńska zwróciła uwagę na kompleksowość oddziaływań rehabilitacyjno – terapeutycznych oraz na nieocenioną pracę w zespole terapeutycznym.

Jadwiga Trochimczyk, psycholog OREW przedstawiła „Nowatorskie metody i formy edukacji i terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością w OREW w Biskupcu” Pani Trochimczyk dokonała charakterystyki metod aktywnych stosowanych w pracy edukacyjno – terapeutycznej  z dziećmi i młodzieżą OREW. Zaprezentowała dokonania koła Teatralno – Dramowego „Kłobuczki” oraz kółka teatralnego „Chochliki”.

Pani Izabela Ślązak – oligofrenopedagog, tyflopedagog wprowadziła nas do metody Tomatisa, którą stosujemy w Ośrodku od 2008 roku. Pani Ślązak omówiła efekty terapeutyczne tej metody na przykładzie pracy z wychowankami OREW.

Pani Iwona Dajnowska – neurologopedia wprowadziła nas w świat komunikacji symbolicznej. Tematem jej wystąpienia było „Wypowiadanie własnego zdania –  komunikacja w OREW  Biskupiec” W sposób bardzo ciekawy i przystępny opowiedziała o potrzebie komunikowania się z wychowankami ośrodka, rozumienia ich potrzeb, dokonywania wyborów czy wyrażania własnego zdania.

Pani Aneta Mościbrocka – oligofrenopedagog oraz Pani Iwona Leszczuk – oligofrenopedagog zaprezentowały pracę rewalidacyjno – wychowawczą z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w OREW Biskupiec. Pokazały, że na każdym etapie rozwoju człowieka  – nawet głęboko i wielorako niepełnosprawnego można mówić o postępach w rozwoju. Nauczycielki wykazały, że istotny jest dobór metod edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio do wieku wychowanków oraz ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

Na zakończenie prezentacji dorobku OREW wystąpiły nauczycielki – oligofrenopedagodzy; Pani Anna Podlasińska oraz Pani Karolina Wiśniewska. Panie przedstawiły pracę Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego – Przysposobienia do Pracy. Wykazały, że przysposobienie do pracy jest drogą do samodzielności,  samorealizacji i krokiem do dorosłego i godnego życia ONI.

Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem:

· Elżbiety Samorajczyk – Burmistrza Biskupca

· Barbary Gugi – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie

· Elżbiety Doroty Hermanowicz – Dyrektora PPPP w Olsztynie

· Teresa Bartoszek – Majsiej – Wicedyrektora PPPP, psychologa Punktu Konsultacyjnego w Biskupcu

· Arkadiusza Patureja – Dyrektora PCPR w Olsztynie

· Mareka Pietrasa – Dyrektora Szpitala Powiatowego w Biskupcu

· Danuty Plucińskiej – Dyrektora MOPS w Biskupcu

· Katarzyny Koteckiej – Dyrektora Przedszkola „Jacek i Agatka” w Biskupcu

· Magdaleny Misiak – rodzica dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

· Jadwigi Marzjan – Przewodniczącej ZK PSOUU, rodzica niepełnosprawnej intelektualnie Magdy, Dyrektora OREW

Moderatorem debaty była Jadwiga Trochimczyk, psycholog, wicedyrektor OREW.

Zaproszonym gościom zadano pytania otwarte zarysowujące podejmowane tematy, między innymi:

1.     Jak zmieniła się świadomość społeczna mieszkańców Biskupca przez 15 lat naszej obecności w mieście?

2.     Jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne intelektualnie (ONI) w codziennym funkcjonowaniu i jak PCPR próbuje im przeciwdziałać i je eliminować?

3.     Edukacja specjalna czy włączająca – możliwości współczesnej oświaty na przykładzie powiatu. Współpraca ze Starostwem – obszary zmian

4.     Niepełnosprawność intelektualna – negatywny stereotyp czy nowy wizerunek?

5.     Jak OREW postrzegany jest przez publiczną służbę zdrowia

6.     Jakich wzorców dostarcza OREW, które budują postawy społeczne ludzi

7.     ONI – petenci czy klienci, biorcy czy także dawcy. A może eksperci? Równoprawni mieszkańcy miasta i gminy

8.     Jaka jest pozycja dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej?

9.     Dziecko niepełnosprawne w rodzine – ewolucja postaw. Osobiste zmiany w życiu człowieka i rodziny. Bariery mentalne tkwiące w rodzicach

10.  Rola OREW w promowaniu postaw godności ONI w środowisku lokalnym – w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Punktem wyjścia do debaty było podsumowanie konferencji z okazji jubileuszu 10- lecia OREW, w maju 2008 roku, „Oblicza niepełnosprawności” W konkluzji ówczesnych rozmów stwierdzono, że oblicza niepełnosprawności, to oblicze godnego człowieka. Zaprezentowano tym samym podejście nadziei i rozwoju.

Tocząca się obecnie debata pozwoliła uświadomić, że niepełnosprawność intelektualna obarczona jest największą liczbą stereotypów, które spychają ONI na margines życia społecznego. To świat ludzi tzw. zdrowych tworzy te stereotypy a barierą dla ONI bywa drugi człowiek. Zmiany, które dokonują się w społeczności lokalnej są wynikiem wspólnych, długofalowych, skoordynowanych i ciągłych działań zespołu nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówkach PSOUU oraz rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Jednakowoż bez wsparcia władz samorządowych, instytucji działających na rzecz ONI i ludzi dobrej woli nie osiągnięto by zamierzonych celów. Podczas debaty zwrócono uwagę na podstawową rzecz: każdy człowiek potrzebuje miłości i akceptacji – niezależnie od stopnia sprawności. Te postawy budują jakość życia ONI. Przedstawiciel środowiska rodzin PSOUU, Pani Magdalena Misiak opowiedziała dyskutantom o swojej drodze ku godności. Wykazała, że wsparciem dla rodzin PSOUU jest wspólnota złożona z nauczycieli, specjalistów i rodziców. Dyrektor Marzjan uświadomiła zebranym, że ruch rodziców PSOUU wywodzi się z desperacji i cierpienia rodziców i jest silny dzięki wspólnocie interesów ujętej w misji i wizji PSOUU. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia placówek PSOUU – zwłaszcza Ośrodka, oraz tworzenia klimatu rozwoju i godnego życia ONI.

Z okazji jubileuszu OREW wydany został okolicznościowy folder promujący działania edukacyjno – terapeutyczne ośrodka oraz folder o wczesnym wspomaganiu i wczesnym usprawnianiu rozwoju dziecka od 0 do 7 roku życia.

Podczas konferencji można było podziwiać dokonania artystyczno – sportowe wychowanków OREW. W tablach można było prześledzić historię kół zainteresowań: koła sportowego, Koła Teatralno – Dramowego „Kłobuczki”, kółka teatralnego „Chochliki”, zespołu muzycznego „Dobre nutki” Ciekawym akcentem konferencji była wystawa stroi scenicznych, rekwizytów i dekoracji teatralnych. Wszystkie elementy garderoby i rekwizyty zostały wykonane przez pracowników OREW.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał jubileuszowy folder a dyskutanci i prelegenci zostali obdarowani breloczkami z logo stowarzyszenia wykonanymi własnoręcznie przez młodzież przysposobienia do pracy.

Wychowankowie OREW zachęcali zaproszonych gości do słodkiego poczęstunku oraz do wpisów do księgi jubileuszowej OREW.

 

Marsz Godności i jubileuszowy koncert z okazji 15 – lecia OREW oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 14.06.2013r.

W dniu 14. czerwca PSOUU Kolo w Biskupcu świętowało Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz ciąg dalszy jubileuszu 15 – lecia OREW. Corocznym zwyczajem zorganizowano Marsz Godności. Ulicami miasta przeszedł barwny, roześmiany  korowód z posesji PSOUU przy ul. Gdańskiej do Biskupieckiego Domu Kultury, gdzie odbył się uroczysty koncert. Uczestnicy marszu zatrzymali się na Placu Wolności, gdzie młodzież z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu przedstawiła ciekawe widowisko sceniczne „Zaczarowany ogród” Rodzice z „Klubu Rodzica” PSOUU zaprezentowali się także w stop – klatkach; scenach pantomimiczno – dramowych ”Mona Lisa i Leonardo, „Wychodzący z płomieni”, „Anielskie trio” Fascynujące widowisko i intrygujące stop – klatki dodały tajemniczości i powagi a jednocześnie lekkości i dynamizmu świątecznej atmosferze dnia. Marsz Godności zjednoczył całą społeczność lokalną. Wspólny rytm dyktowały bębny, ale także serca uczestników marszu biły jednym rytmem. Ulicami miasta szli razem z nami Pani Burmistrz Biskupca, władze samorządowe, radni powiatowi, środowisko oświatowe wraz z dziećmi i młodzieżą szkół i przedszkoli, przedstawiciele instytucji wspierających, zakładów pracy, mieszkańcy Biskupca, przyjaciele Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnione koła z Ostródy, Nidzicy, Olsztyna, Działdowa i Olsztynka.

Tego dnia słońce świeciło dla uczestników Marszu a idea bycia razem zrealizowała się w radosnej wspólnocie serc i umysłów.

Druga część uroczystości jubileuszowych rozpoczęła się przypomnieniem historii PSOUU i miejsca, jakie zajął OREW w budowaniu postaw godności ONI. Historię ruchu rodziców PSOUU przedstawiła przewodnicząca Zarządu Koła – Jadwiga Marzjan. Koncert po mistrzowsku poprowadzili: Iwona Dajnowska –  nauczyciel neurologopedia OREW oraz członek Komisji Rewizyjnej PSOUU – Jarosław Misiak.

Na deskach przyjaznego nam Domu Kultury dzieci z zespołu muzycznego „Dobre Nutki” zaprezentowały się w piosenkach ilustrowanych gestami Makatonu.  Dobre Nutki powstają wtedy gdy muzyka spotyka się z komunikacją. Dzieci i nauczycielki występujące w Zespole w piosenkach jak też w codziennych rozmowach wykorzystują gesty systemu komunikacji pozawerbalnej „Makaton”. Gesty ułatwiają nam prowadzenie rozmów i wzmacniają wzajemne zrozumienie. Brawurowo zaśpiewane i pokazane gestem słowa piosenek podbiły serca publiczności. Po rozśpiewanych dzieciach przyszła kolej na wspomnienia. Ciekawa i dynamiczna prezentacja historia „Kłobuczków” pozwoliła nam na nowo spotkać bohaterów, którzy nas zachwycili, przypomnieć sceny, które nas poruszyły i uśmiechnąć się do wspomnień. Ostatnim spektaklem „Kłobuczków” był symboliczny obraz piosenki Anny Marii Jopek „Przypływy i odpływy w miłości”, której reżyserowania w dużej mierze młodzież dokonała sama. Myślą przewodnią spektaklu było przemijanie i siła miłości, która trwa. Na zakończenie scenicznych prezentacji wystąpił Zespół teatralny „Niepokonani”, który tworzą rodzice oraz członkowie rodzin naszych wychowanków. Zespół zaprezentował sztukę „Powtórne narodziny”. Treść przedstawienia zawiera symbolikę wydarzeń związanych z różnymi etapami życia człowieka. W przedstawieniu pt. „Powtórne narodziny” poruszone zostały niezwykle ważne wartości życiowe człowieka takie jak: narodziny dziecka, walka między dobrem a złem, miłość, pojednanie, szacunek, wolność, akceptacja. Człowiek w różnym etapie życia może się „narodzić” ponownie, może przebudzić się i zmienić swoje życie na lepsze. Uświadomienie swojej mocy jest pierwszym krokiem do zmiany siebie i swojego życia mimo wielu przeciwieństw losu czy trudności. Dobro i zło przeplata się w naszym życiu niemalże każdego dnia. Od nas zależy w którą stronę podążymy. Symboliczny wąż, który podstępnie wtargnął między dwojgiem kochających się ludzi jest symbolem tzw. czarnych myśli, które zniekształcają obraz drugiego człowieka i dobra które on ze sobą niesie. Zmiana perspektywy myślenia o świecie na negatywną powoduje, że tak jak bohaterzy  przedstawienia odwracamy się od siebie żyjąc w cierpieniu i nie widząc szans na zmianę swojego położenia. Na szczęście w naszym życiu pojawia się Anioł symbolizujący dobrą myśl, życzliwego przyjaciela, nadzieję, który stara się uratować nasze więzi, ale to od nas zależy czy pójdziemy za głosem Anioła, który drzemie w każdym człowieku.

Po tak wielu emocjach przyszła pora na podsumowania oraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju OREW oraz wpłynęli na jego dzisiejszy kształt i wizerunek. Wicedyrektor OREW Jadwiga Trochimczyk posiłkując się słowami poety „To nie sztuka wybudować dom; sztuka by miał duszę” odniosła się do budowania wspólnego dobra i kształtowania postaw godności ONI w Ośrodku. Pani Trochimczyk podzieliła się osobistymi refleksjami na temat piętnastu lat tworzenia wspólnoty myśli, słów i serc. W trakcie koncertu odczytano listy gratulacyjne od honorowego Prezesa PSOUU –  Krystyny Mrugalskiej, Starosty Powiatu Olsztyńskiego – Mirosława Pampucha oraz Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Jacka Protasa.

Dyrektor OREW podziękowała wszystkim, którzy wpłynęli na kształt ośrodka. Okolicznościowymi dyplomami oraz ceramicznymi kwiatami wykonanymi przez uczestników WTZ uhonorowano 67 osób. Podziękowania dla całego zespołu OREW: nauczycieli, specjalistów i kadry pomocniczej odebrała z rąk Dyrektor Marzjan – Jadwiga Trochimczyk, wicedyrektor Ośrodka. Na ręce Marii Pyzak, Pani Marzjan złożyła podziękowanie Zarządowi Koła za owocną współpracę, która pozwala na przestrzeganie standardów jakości pracy placówki. Na zakończenie uroczystości członek Komisji Rewizyjnej PSOUU Jarosław Misiak i Sekretarz Koła – Maria Buńko wręczyli bukiet róż dyrektor OREW – Jadwidze Marzjan za 15 lat pracy na rzecz osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin w OREW Biskupiec. Całość zwieńczył tort z logo Stowarzyszenia, który wjechał na scenę Domu Kultury. Goście odśpiewali chóralne „100 lat”, po czym wszyscy zostali zaproszeni na piknik przed Domem Kultury oraz warsztaty bębniarskie przygotowane przez pracowników ZAZ oraz uczestników WTZ. W Sali wystawowej można było podziwiać wystawę prac plastycznych wychowanków OREW oraz rekwizytów teatralnych i kół teatralno –  dramowych działających w Ośrodku. 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam