Dodano: 13 kwietnia 2017

Jednym z celów realizowanego w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym Planie Działań Profilaktyczno – Wychowawczych jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Dnia 07.04.2017 r. w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowym w Biskupcu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy oraz wykład na temat drogi ewakuacyjnej i zachowania się na wypadek pożaru. Ćwiczenia zostały przeprowadzone przez Strażaków ze Straży Pożarnej w Biskupcu pod dowództwem st.kpt. Łukasza Jasińskiego oraz mł.kpt. Adama Rybickiego. Działania skierowane były do wychowanków oraz kadry Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

Strażacy zapoznali wychowanków z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach niebezpiecznych dla życia i zdrowia, przypomnieli o zasadach alarmowania właściwych służb. Wychowankowie mogli zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego, pokaz gaszenia wodą, pokaz sygnalizacji ostrzegawczej oraz zapoznali się z trudnym zawodem Strażaka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, którzy zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

            Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom ze Straży Pożarnej w Biskupcu za przekazanie wiedzy i udzielenie cennych rad.  Zdobyta wiedza będzie służyła podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w Ośrodku, ale również w każdym miejscu w jakim się znajdziemy

 

Anna Jamrozik

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam