PODZIĘKOWANIE DLA PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W BISKUPCU, PANI JADWIGI MARZJAN OD WICEPREMIERA, MINISTRA GOSPODARKI JANUSZA PIECHOCIŃSKIEGO ORAZ BURMISTRZA BISKUPCA – PANI ELŻBIETY SAMORAJCZYK
Dodano: 19 marca 2014

7 marca 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja „Być Kobietą”, na którą zaproszono Przewodniczącą Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu – Jadwigę Marzjan.

Spotkanie podsumowało rolę kobiet w aktywnym propagowaniu idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.

W uznaniu zasług Pani Przewodniczącej dla rozwoju polskiej gospodarki Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński wręczył dla Pani Marzjan list  gratulacyjny będący podziękowaniem za aktywność lokalną z okazji 25- lecia polskiej transformacji.

Z tej samej okazji Burmistrz Biskupca Pani  Elżbieta Samorajczyk w imieniu mieszkańców miasta i gminy Biskupiec oraz własnym złożyła serdeczne gratulacje z wyróżnienia Pani Jadwigi Marzjan.

Przewodnicząca ZK PSOUU w Biskupcu, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Pani Jadwiga Marzjan od 20 lat tworzy niestrudzenie kompleksowy system opieki, rehabilitacji, edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną: Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej i Obiekt Rehabilitacyjno-Mieszkalny obejmując codziennym wsparciem około 200 osób niepełnosprawnych.

Kadra, podopieczni oraz członkowie Stowarzyszenia dołączają się do wszystkich wyrazów uznania i serdecznie gratulują tak zaszczytnego wyróżnienia.

Więcej informacji na stronie:

http://www.mg.gov.pl/node/20271

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam