POWITANIE WIOSNY W OREW
Dodano: 2 kwietnia 2014

"Marzanne strojnie dziś ubieramy

i tym akcentem zimę żegnamy

Nie chcemy już mrozu, śniegu i zimy

na słońce i kwiaty dziś chętnie patrzymy"

 

            Takie przesłanie towarzyszyło wychowankom OREW, którzy przez cały tydzień dzielnie tworzyli strojne panny ze słomy czyli Marzanny. Zadanie ich polegało na zrobieniu najładniejszej Marzanny, która zawierać musiała obowiązkowo 3 elementy: patyk, słomę lub siano oraz kolorową bibułę. Końcowy efekt zależał zaś od pomysłowości i kreatywności. A efekt końcowy był twórczy i zdumiewający.

            Uroczysta prezentacja i wybór "Najpiękniejszej" odbył się 20 marca 2014r. w ogrodzie Filii OREW, w komisji zaś zasiadła Przewodnicząca koła PSOUU Pani Jadwiga Marzjan, Zastępca Dyrektora OREW Pani Jadwiga Trochimczyk oraz Logopeda Pani Iwona Dajnowska. Po prezentacji wszystkich Marzann komisja udała się na obrady, uczestnicy natomiast poszukiwali w ogrodzie ukrytych na kolorowych tabliczkach symptomów wiosny. Przed ogłoszeniem wyników na wychowanków OREW czekało jeszcze jedno zadanie – zaprezentowanie okrzyku: werbalnie, gestem systemu „Makaton” lub na instrumentach perkusyjnych szkolnych. Również i to zadanie wszyscy wykonali celująco.

            Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment czyli ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz słodkiego upominku. Decyzją komisji każda Marzanna została nagrodzona i  otrzymuła tytuł najlepiej opisujący jej wygląd.

 

            Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wspólny udział w poszukiwaniu wiosny.

 

Małgorzata Majkowska

Karolina Walentynowicz

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam