Dodano: 2 grudnia 2019

Z głębokim żalem żegnamy przyjaciela i dobroczyńcę naszego stowarzyszenia.
Śp. Marek Domin zawsze był otwarty na potrzeby innych ludzi. Środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną wiele mu zawdzięcza.
Ma on duży wkład w rozwój naszych działań i powstawanie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Pozostanie on na zawsze w naszej pamięci.
Spoczywaj w pokoju wiecznym

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Jadwiga Marzjan, Przewodnicząca Zarządu Koła wraz z całą społecznością Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam