Dodano: 8 sierpnia 2013

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu rozpoczyna od lipca 2013 r. realizację Projektu „Program wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON.

Projekt ma na celu aktywizację i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz udzielenie specjalistycznego wsparcia rodzinom osób z upośledzeniem umysłowym. Zakłada on realizację trzech działań, kompleksowo wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

  • Klubu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • reningów mieszkaniowych,
  • warsztatów skierowanych do rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizacja projektu potrwa od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. Obejmie on swoimi działaniami 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku 15 – 50 lat oraz 30 rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu następujących gmin: Biskupiec, Dźwierzuty, Bisztynek, Sorkwity, Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły w trakcie realizacji zadania.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

Zapraszamy także osoby chętne do nawiązania z nami współpracy, w ramach wolontariatu.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Koła PSOUU w Biskupcu lub pod numerem telefonu 669 383 061.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam