Dodano: 2 grudnia 2014

 

Dnia 18.11.2014 roku odbyło się szkolenie kadry merytorycznej: "TERAPIA WZROKU I RĘKI" przeprowadzone przez Izabelę Ślązak i Katarzynę Dobrzańską.

Istnieje ścisła zależność między rozwojem wzroku a rozwojem motoryki małej i dużej. W Ośrodku terapia wzroku i ręki prowadzona jest w ramach rewalidacji indywidualnej, na zajęciach z tyflopedagogiem, na zajęciach grupowych oraz na Kole plastyczno-technicznym.

Bardzo intensywnie zarówno wzrok, motoryka mała i duża jest usprawniana podczas zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

      W trakcie szkolenia nauczyciele i specjaliści mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi metodami i pomocami dydaktycznymi służącymi rozwojowi wzroku i ręki.

      W naszym Ośrodku podkreśla się współpracę w zespole ze wszystkimi nauczycielami i specjalistami. Wpływa to na jakość oraz wysoki poziom oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych skierowanych na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.  Stąd też niezwykle ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych z osobami pracującymi w naszej placówce i w innych krajach. Dlatego też druga część rady była poświęcona sprawozdaniu ze szkolenia, które miało miejsce na Węgrzech: "REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ". Swoimi wrażeniami i zdobytymi doświadczeniami ze szkolenia podzieliły się Iwona Dajnowska i Agnieszka Pękala. Wszyscy nauczyciele i specjaliści mogli porównać pracę naszego Ośrodka z placówkami na Węgrzech.

Jesteśmy Ośrodkiem otwartym na nowe sposoby pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dlatego też uważnie i z zainteresowaniem przyglądamy się edukacji specjalnej w innych krajach czerpiąc z nich to co najlepsze.

                                                              

               

                                                                   Katarzyna Dobrzańska      

                                                          Izabela Ślązak

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam