Dodano: 5 maja 2016

Uczestnicy projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego ze środków PEFRON, spotkali się z Dyrekcją i Rodzicami na zajęciach otwartych 11.04.2016 roku.

            Spotkanie miało formę warsztatów artystycznych, podczas których wykonywano „wiosenne” ramki. Nadrzędnym celem spotkania było zaprezentowanie rodzicom form i metod pracy z ich dorosłymi dziećmi poprzez włączenie ich w proces twórczy. Uczestnicy pokazali, że mają decydujący wpływ na realizowane przez siebie działania, co przejawiało się między innymi w samodzielnym doborze materiałów do pracy oraz podjęciu decyzji rozpoczęcia i zakończenia aktywności. Dzięki temu, mimo ograniczeń, które stawia im niepełnosprawność, osiągają poczucie sprawstwa. Na zajęciach powstały kolorowe ramki do zdjęć, które uczestnicy wraz z rodzicami ozdabiali za pomocą korali, guzików i makaronu. Część ozdób przygotowali wcześniej na zajęciach artystycznych, by móc je wykorzystać do prac dekoratorskich.

            Po twórczej pracy nadszedł czas odpoczynku przy kawie, herbacie i ciastkach. Podsumowano roczną realizację projektu oraz przedstawiono efekty procesu terapeutycznego zachodzącego u uczestników. Rodzice wyrażali zadowolenie z włączenia ich dorosłych dzieci w działania, dostosowane do ich wieku, zainteresowań i możliwości. Podkreślali, jak dużą szansą jest dla ich dzieci projekt, dzięki któremu mogą oni w brać aktywny udział w życiu społecznym. Serdecznie powitano również nowych uczestników projektu i ich rodziców.

           Miła i otwarta atmosfera jeszcze bardziej zbliżyła nas wszystkich do siebie. Mamy nadzieję, że takich działań w naszym projekcie w przyszłości będzie jak najwięcej.

 

Magdalena Czechowska

Alina Dobrzańska 

"Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" pfron logo

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam