Dodano: 28 października 2014

„Rajski ogród” – projekt obejmujący zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i umiarkowanym.

 

            Już wiele w Ośrodku mówiono o teatrze i podkreślano jego walory terapeutyczne, estetyczne, kulturalne i społeczne. Jeszcze raz chcemy złożyć hołd Teatrowi, ponieważ po raz kolejny doświadczyliśmy bogactwa owoców, które ze sobą niesie. Tym razem jednak postanowiliśmy zaangażować w nasze działania specjalistę od teatru osób niepełnosprawnych, p. Korynę Opala – Rybka. Przez tydzień w Biskupieckim Domu Kultury odbywały się zajęcia arterepeutyczne, w których brało udział 8. wychowanków: Irena Elert, Wojciech Woźniak, Adrian Chęciński, Kacper Stachowicz, Emil Łachmański, Paweł Sytniewski, Michał Pyrzak i Mariusz Bieliński. Wszystkie działania skupiono wokół przygotowania przedstawienia o tym samym tytule, co nazwa projektu, czyli „Rajski ogród”.

            W Teatrze osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie może być mowy o przymusie i sztucznym wprowadzaniu w świat fantazji. Tu bowiem podkreśla się rodzaj przeżywania usytuowanego w przestrzeni „tu” i „teraz”, gdzie każdy bodziec odgrywa ważną rolę. Budowanie świata magii, w który wkraczają osoby z głęboką niepełnosprawnością, opiera się na zasadzie otwartości, partnerstwa i równości. Zacierają się granice między aktorem a prowadzącym. Aktor nie musi dostosowywać się do ram wyznaczonych przez reżysera, ponieważ jest najważniejszym punktem oddziaływań.

                Podczas  występu przed szeroką publicznością, który odbył się dnia 26. września 2014, wychowankowie w pełni odegrali swoje role we współpracy z osobą dorosłą. Potrafili w ciszy i skupieniu poczekać na moment własnego wystąpienia. 

            Osobami zaproszonymi na przedstawienie byli rodzice, kadra Stowarzyszenia i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także uczniowie Gimnazjum Katolickiego i Zespołu Szkół Licealnych im. KEN. Spektakl wywołał dużo emocji, którymi podzielono się w otwartej dyskusji. Był dużym przeżyciem nie tylko dla samych wychowanków, ale i ich rodziców, którzy mogli zobaczyć ich w zupełnie nowej roli, przestrzeni i aktywności.         

Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam