Dodano: 30 czerwca 2015

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu rozpoczęło realizację innowacyjnego projektu „Dobry Start” – Program kompleksowego wsparcia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin”. Działania rozpoczną się od budowy Działu Rehabilitacji w Biskupcu przy ulicy Żółkiewskiego i będą realizowane dzięki dofinansowaniu duńskich Fundacji Velux i dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biskupieckie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od 1992 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w drodze do godnego życia. W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi kilka placówek rehabilitacyjnych obejmując stałym wsparciem ponad 220 osób z niepełnosprawnością od wczesnego dzieciństwa do końca życia. Od wielu lat Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz stworzenia kompleksowego  systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Biskupiec i gmin ościennych. Dla uzyskania trwałych i kompleksowych efektów konieczne były działania inwestycyjne. Stowarzyszenie zakupiło w Biskupcu przy ul Żółkiewskiego działki budowlane o łącznej wielkości 2,7 ha i w 2014 roku zakończyło przygotowywanie projektu budowlanego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowego – inwestycji, która umożliwi stworzenie warunków do kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zagrożonych niepełnosprawnością. W chwili obecnej stowarzyszenie realizuje działania rehabilitacyjne w małych pomieszczeniach bez odpowiedniego zaplecza socjalnego.

Projekt budowlany Centrum podlegał długim konsultacjom, których celem było przygotowanie pomieszczeń, ich układu i wyposażenia do najwyższych standardów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wpisuje się w politykę ekologiczną regionu i został zaprojektowany w technologii wysoko energooszczędnej co sprzyja ochronie środowiska, ale jednocześnie pozwoli obniżyć koszt eksploatacji budynku.

        Budowa Działu Rehabilitacji przy ul. Żółkiewskiego w Biskupcu rozpoczęła się w czerwcu 2015 i potrwa do końca lipca 2016. Wartość robót wyniesie prawie 8,5 mln złotych z czego ponad 4,5mln dofinansują Fundacje Velux. Dział Rehabilitacji jest pierwszym i jednocześnie kluczowym etapem inwestycji budowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Obiekt został zaprojektowany jako miejsce kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z najcięższymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Pierwsze lata życia rzutują na indywidualnym rozwoju każdego człowieka. Wczesna diagnostyka i profilaktyka dzieci, a także szybkie wykrycie dysfunkcji w rozwoju lub niepełnosprawności daje nadzieje na osiągnięcie dobrych efektów rehabilitacyjnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności, takich jak wykluczenie społeczne i zawodowe. Celem programu wczesnego wsparcia jest zmniejszenie ilości dzieci posiadających dysfunkcje rozwoju, a także zmniejszenie skutków niepełnosprawności, tak aby zwiększyć szanse pełnego rozwoju u najbardziej potrzebujących. Działania Stowarzyszenia stanowią odpowiedź na problemy na jakie napotykają rodzice dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, którzy marzą o kompleksowym wsparciu rehabilitacyjnym umożliwiającym „dobry start” ich dzieci w dorosłość. Dzięki budowie Działu Rehabilitacji więcej dzieci będzie objętych wsparciem, ale dodatkowo w ramach projektu „Dobry Start”, który otrzymał dofinansowanie Fundacji Velux zrealizowany zostanie innowacyjny program „Rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”, odbędą się szkolenia i warsztaty dla rodziców, a także cykl działań promujących profilaktykę wad rozwoju u dzieci.

Fundacje VELUX są organizacjami non-profit założonymi przez Villum Kann Rasmussena, twórcę VELUX i innych organizacji w Grupie VKR, których celem jest wnoszenie światła, świeżego powietrza oraz ulepszania otoczenia w życiu codziennym ludzi.

111_High-2 P1100733  IMG_2692 IMG_2686 IMG_2594 IMG_2593 IMG_2592

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam