Dodano: 5 grudnia 2013

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu zaprasza osoby z upośledzeniem umysłowym, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym do kontaktu z Biurem projektu. Wybrani uczestnicy wezmą udział w 10-miesięcznym programie aktywizującym społecznie i  zawodowo  Celem projektu jest wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.tezmogepracowac.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2013 roku.

PLAKAT

plakat-DDS-2013-small

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam