ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja miejscowość przyjazna osobom z niepełnosprawnością intelektualną”
Dodano: 4 czerwca 2014

8 kwietnia 2014 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu rozpisało konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Moja miescowość przyjazna osobom z niepełnosprawnością intelektualną” Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną w najbliższym otoczeniu oraz budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną wśród uczniów szkół i wychowanków przedszkoli. Zamysłem autorów było rozpoczęcie szerokiej dyskusji społecznej na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz sytuacji tych osób w naszym środowisku. Temat zatem stał się pretekstem do rozmów o godności i był swoistą lekcją człowieczeństwa, tolerancji, równouprawnienia, eliminowania barier – zwłaszcza tkwiących w świadomości człowieka. Aktywny udział najmłodszych – przedszkolaków i uczniów szkół współpracujących ze stowarzyszeniem z gmin: Biskupiec, Kolno i Bisztynek, dowiódł, że tę lekcję nasi młodzi przyjaciele odrobili celująco! Niewątpliwie zasługa to także nauczycieli i wychowawców.

Na konkurs wpłynęło 135 prac, w tym 8 prac podwójnych autorów i jeden plakat, z 12 placówek oświatowo – wychowawczych.

Jury w składzie:

Jadwiga Marzjan – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Biskupcu, Dyrektor OREW,

Jadwiga Trochimczyk – wicedyrektor OREW

Ewa Różańska – Turonek – artysta ceramik WTZ

Mariusz Iljasiuk – pracownik administracyjno – biurowy ZAZ, malarz hobbysta

wyłoniło laureatów w 3 kategoriach wiekowych:

1.przedszkola i oddziały przedszkolne

2.szkoły podstawowe

3. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Ponadto przyznano nagrodę specjalną dla Konrada Chęcińskiego ze Szkoły Podstawowej w Sątopach oraz dwie nagrody dla szkół, które nadesłały największą liczbę prac plastycznych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu i Szkoły Podstawowej w Sątopach.

Laureaci w kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne:

  1. Paweł Maciesza – Przedszkole Jacek i Agatka
  2. Daria Mrozek – Przedszkole Jacek i Agatka
  3. Gabriela Sokół – Przedszkole Jacek i Agatka

Laureaci w kategorii szkoły podstawowe:

  1. Zuzanna Leszczuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu
  2. Kornelia Chyczewska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu
  3. Kornelia Dajnowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu

Laureaci w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Dominika Lasota – Zespół Szkół w Biskupcu, LO
  2. Rozalia Przychodzka – Katolickie Gimnazjum Społeczne oraz Aleksandra Szydlik – Gimnazjum w Czerwonce
  3. Marta Wiśniewska  – Zespół Szkół w Kolnie

Laureaci konkursu pokazali, że spotkania z godnością, jakich doświadczamy każdego dnia rozpoczynają się w rodzinie i promieniują na całe nasze otoczenie: szkołę, przedszkole, miasto i wieś – nasze małe ojczyzny, wspólnoty myśli i serc. Bo miłośc, to obecność.

W dniu 30.05.2014 r. na uroczystościach związanych z obchodami „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” ogłoszono laureatów konkursu i wręczono nagrody. W sumie przyznano 148 nagród i wyróżnień. Prace plastyczne były tego dnia wyeksponowane na posesji PSOUU przy ulicy Gdańskiej 1.

Hojmość darczyńców sprawiła, że możliwe stało się obdarowanie tak wielu uczestników konkursu nagrodami i dyplomami.

PSOUU Koło w Biskupcu serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za dary rzeczowe i finansowe przeznaczone na cele konkursu, a laureatom gratuluje zaszczytnych wyróżnień.

Lista darczyńców:

Teresa Ewa Śniechowska, Antoni Świokło,

Bank PKO BP ul. Niepodległości 15, Biskupiec, Bank Spółdzielczy ul.Pionierów 6 Biskupiec, Telmax Sp. Z.o.o MM Sleeping Sp. z. o.o. ul. Ostre Koło 12, Biskupiec, PPUH Pomarol S.A. ul. Przemysłowa 4  Biskupiec, Bank BGŻ Oddział w Biskupcu, Plac Wolności 1, Gmina Biskupiec, ul. Niepodległości 2  Biskupiec, Nadleśnictwo Wipsowo – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Wipsowo 51C, Firma Agrolok Sp. z.o.o Lutry, Apteka Hibiskus ul. Armii Krajowej 3 Biskupiec, Marek DominZakłady Mięsne „Warmia” ul. Olsztyńska1 Biskupiec

DZIĘKUJEMY

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam