Dodano: 18 grudnia 2017

Uczestnicy Warszattu Terapii Zajęciowej mieli przyjemność spotkać się z funkcjonariuszem policji.

Podczas spotkania poruszano wszelkie tematy związane z prawem, prawidłowym zachowaniem oraz przedstawiono sposoby unikania konfliktów. 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam