Dodano: 31 maja 2016

 LOGO PSOUU                                                                                                                               

Być samodzielnym i pomocnym to nasz cel! Uczestnicy projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego ze środków PFRON, biorą aktywny udział w pracach porządkowo-ogrodniczych w obiekcie rehabilitacyjno – mieszkalnym.

            W codziennym rytmie zajęć, istotne miejsce zajmują czynności porządkowe, które realizowane są przy każdej aktywności uczestników, zarówno indywidualnej i grupowej. Już samo przygotowanie pomocy oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, a następnie posprzątanie sali po ich zakończeniu, mieści się w zadaniach uczestników. Wśród dyżurów każdy znajdzie coś dla siebie – wycieranie stołu, zamiatanie, zmywanie podłogi mopem, wyrzucanie śmieci, odnoszenie naczyń do kuchni. Obowiązki są dzielone pomiędzy uczestnikami w taki sposób, aby mogli wykonywać je w sposób jak najbardziej samodzielny. Część czynności jest realizowanych z pełną pomocą manualną, kiedy obserwuje się ogromną satysfakcję z uczestniczenia w nich. Sam efekt pracy nie jest bowiem tak ważny jak jej proces. Możliwości motoryczne uczestników nie zawsze umożliwiają im samodzielne wykonywanie zadań. Jednakże biorą oni w nich udział, czerpiąc z kontaktu z ciepłą wodą z płynem, gąbką itd., wiele doświadczeń zmysłowych, które motywują do podejmowanie chociażby pojedynczych ruchów, składających się na daną czynność. Oczywiście w grupie projektowej są uczestnicy, którzy przy niewielkim wsparciu manualnym, wykonują powierzone im zadania i wyrażają chęć uczenia się nowych zadań.

            Dużym powodzeniem w grupie projektowej cieszą się zajęcia kulinarne, podczas których uczestnicy pieką ciasta, przyrządzają surówki i sałatki, przygotowują przetwory. Zapach, kolor i kształt, a przede wszystkim smak warzyw i owoców stanowi źródło doznań wielozmysłowych i jednocześnie motywację do podejmowania zadań kulinarnych na miarę możliwości uczestników.

            Zdobytymi doświadczeniami dzielimy się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników, celem rozwijania umiejętności z zakresu czynności porządkowych w warunkach domowych. Ważne jest również przy tym zaakcentowanie rodzicom osiągnięć ich podopiecznych w sferze codziennego funkcjonowania. Ich dorosłe dziecko przecież „może, chce, potrafi” uczestniczyć w wykonywaniu prac domowych typowych dla ich pełnosprawnych rówieśników.

 

Alina Dobrzańska

Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Umowa Nr ZZO/000117/14/D

"Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" pfron-logo

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam